Algemene Ledenvergadering

Alle inwoners van Heveadorp zijn gerechtigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; alleen leden hebben stem- en spreekrecht over zaken die de vereniging betreffen.

Stukken Algemene Ledenvergadering:

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 (Vastgesteld door ALV 2018)

Jaarverslag 2017

Begroting 2018 (Vastgesteld door ALV 2018)

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement