ACV wil ophalen PMD-afval veranderen

Actueel Gemeente Renkum

Zakken met PMD-afval kun je (nu nog) voor je huisdeur leggen of ophangen aan je tuinhek of aan een lantaarnpaal. Anders gezegd: de zakken worden huis-aan-huis ingezameld. Binnenkort zal ACV aan bewoners vragen de PMD-zakken achter te laten op een daartoe aangewezen plaats, maximaal 75 meter van je voordeur. Dat scheelt optrekken en afremmen van de wagen en dus brandstof en slijtage. Beladers worden minder belast, want ze hoeven dan ook minder te lopen en minder continu te bukken. Kortom, clusteren van afval is duurzamer doordat er van alles minder nodig is.

Het is ook veiliger: de wagen zal minder vaak achteruit hoeven rijden. Ook zal er minder vaak gedraaid en gestoken hoeven te worden in krappe ruimtes. Dit draagt bij aan een veiligere manier van werken.

Proef

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een proef. Details zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Als bewoners zullen we nog nader geïnformeerd worden. Er is ook nog geen datum bepaald. Dit bericht moet dus gezien worden als informatie over hoe ACV in de toekomst PMD-afval denkt in te zamelen. Heeft u vragen over dit plan of wilt u erop reageren? Dat kan! Stuur dan een e-mail aan . Wij verzamelen alle vragen en reacties en sturen die door aan de gemeente en ACV. 

Op de kaart hieronder staan de potentiële plaatsen waar PMD-afval kan worden gedeponeerd aangegeven.  

(Onder de kaart gaat de tekst verder)

Voordelen

De nieuwe manier van inzamelen biedt meer voordelen:

Tijdsbesparing:

– In plaats van 45 minuten zal ACV nog maar 15 minuten nodig hebben om in heel Heveadorp het PMD op te halen.

Beeld in de wijk:

– Omdat er nog maar een beperkt aantal aanbiedplaatsen zijn zal de wijk schoner ogen. Wanneer er bijvoorbeeld zakken gescheurd zijn en hierdoor zwerfvuil vrijkomt beperkt dit zich tot een beperkt aantal plaatsen. Het kan eenvoudiger worden opgeruimd dan wanneer dat door de hele wijk is verspreid.  

Over het hoofd zien van zakken: 

– Omdat duidelijk is waar de zakken aangeboden worden is het minder waarschijnlijk dat er zakken worden vergeten. Immers: de chauffeurs weten precies waar ze moeten zijn. Wanneer, bij huis-aan-huis inzameling een zak verdekt ligt/hangt tussen of achter bijvoorbeeld geparkeerde auto’s kan deze over het hoofd gezien worden. 

-Wanneer zakken worden afgekeurd blijven deze niet overal hangen, maar beperkt zich dit zich tot de aanbiedplaatsen. Afvalcoaches en BOA’s kunnen dit vervolgens makkelijker afhandelen.

Heveadorp is een dorp waarin duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Gemeente en ACV vertrouwen er daarom op, dat de bewoners de voordelen van de nieuwe werkwijze zullen inzien.