Alle oude Heveaantjes digitaal beschikbaar!

Actueel

Via onze dorpsgenoot Richard van Oosterwijk kreeg heveadorp.nl de beschikking over een ware schat: scans van alle jaargangen van ’t Heveaantje, het oude dorpsblad van Heveadorp.

Er zijn in totaal 92 nummers verschenen én een speciaal jubileumnummer. Al deze nummers zijn nu digitaal te bekijken via deze nieuwe pagina op onze website. De pagina is ook te vinden onder het menu ‘Heveadorp’.

Het eerste, naamloze, nummer werd uitgebracht in oktober 1987, na de voltooiing van de renovatie en nieuwbouw van het dorp. In dat nummer werd opgeroepen om een mooie naam te verzinnen en zo ontstond de naam ‘t Heveaantje. Het laatste nummer dateert van 11 december 2007.

Aanvankelijk was ’t Heveaantje het ledenblad van de toen net opgerichte “Belangenvereniging Heveadorp”, maar later werd het uitgegeven door een onafhankelijke stichting. Bij het 75-jarig bestaan van het dorp kwam er een speciaal jubileumnummer.

Wij wensen u veel leesplezier, met voor velen vast veel herinneringen en ‘oh ja’ momenten.

Van Hevea-Bode tot ’t Heveaantje

’t Heveaantje was niet het eerste dorpsblad van Heveadorp. In het jubileumnummer wordt een overzicht gegeven van de bladen die in het verleden in ons dorp zijn verschenen:

“Van Hevea-Bode tot ’t Heveaantje

Al in 1918 verscheen voor het eerst een personeelsblad, de ‘Hevea-Bode.’ Het behandelde zaken als “bij wien men moet zijn, om nadere inlichtingen te bekomen omtrent de Muziek en Zangvereeniging” en berichten van de Coöperatieve Winkelvereeniging “Huis ter Aa”. Onder de stukjes treft men onder andere de namen “Dwarskijker”, “Krekel” en E.A. van der Vet, hoofdredacteur.

ln 1948, toen de wederopbouw van de in de oorlog in puin geschoten Heveafabriek nog in volle gang was, gaven de “Vereenigde Nederlandsche RubberÍabrieken Heveadorp (GLD.)” voor haar medewerkers een blad uit: de Hevea Heraut. De teloorgang van de fabriek betekende tevens het einde van dit eerste dorpsorgaan. In 1967 rolde de laatste Hevea Heraut van de persen. Tijdens de woelige tijden van eind jaren 70 werd het blad echter nieuw leven ingeblazen. Onder de titel De Nieuwe Hevea Heraut werd wederom verslag gedaan van het wel en wee van het dorp, dat inmiddels van zijn fabriek ontdaan was. Na een aantal nummers viel ook over dit gewaardeerde blad het doek.

Toen het herstel van het oude dorp en de nieuwbouw een feit was en een nieuwe dorpsgemeenschap zich begon te vormen, ontstond toch weer de behoefte aan een dorpskrant. Een aantal enthousiaste dorpsgenoten fröbelden een krantje in elkaar en bezorgden dit huis-aan-huis. Het krantje bevatte een prijsvraag: verzin om een leuke, toepasselijke naam voor dit blad. De winnende naam werd, u raadt het al, ’t Heveaantje. Er werd een redactie gevormd van oude en nieuwe dorpsbewoners, er werd een professioneel ontwerp voor de kaft gemaakt en in maart 1988 zag ’t eerste Heveaantje het levenslicht.

Eerst onder de vleugels van de dorpsvereniging, later, vanaf augustus 1989 als onafhankelijke stichting, met als doelstelling het verstevigen en instandhouden van goede contacten tussen de bewoners van Heveadorp.”

In het eerste, naamloze, nummer vindt u trouwens meteen een verband met de huidige tijd. In dat nummer wordt namelijk benadrukt dat een vereniging er is voor haar leden. Iedereen die betrokken wil zijn of deel wil nemen aan de activiteiten wordt dan ook opgeroepen snel lid te worden. Die oproep geldt 34 jaar later nog steeds, dus word lid!