Bestuur in gesprek met wethouder Marinka Mulder

Actueel

“Een plezierig en constructief overleg” Tot die conclusie kwamen bestuur én wethouder Marinka Mulder na afloop van een gesprek, dat op 20 september plaatsvond in het gemeentehuis van Renkum.

Tijdens het overleg kwamen diverse zaken die in Heveadorp spelen aan de orde. Onder meer:

De gevaarlijke verkeerssituatie op de splitsing Seelbeeckweg/Oude Oosterbeekseweg.

Uit observaties op diverse tijdstippen is gebleken, dat het meeste verkeer, komend vanuit Oosterbeek op de Oude Oosterbeekseweg, vaak zonder snelheid te minderen, op de splitsing rechtdoor gaat richting Doorwerth. Fietsers, waaronder veel scholieren, die met hoge snelheid afdalen van de Seelbeeckweg lopen het risico niet opgemerkt te worden. Dit heeft in het verleden al geleid tot enkele ernstige ongelukken.

Het meeste verkeer, komend vanuit Oosterbeek gaat op de splitsing rechtdoor richting Doorwerth (W.A. Scholtenlaan)

Het meeste (snel)verkeer, dat vanuit Doorwerth afdaalt op de Seelbeeckweg heeft Heveadorp als bestemming. Maar: meer verkeer dan verwacht maakt onderaan de Seelbeeckweg een scherpe bocht naar rechts richting W.A. Scholtenlaan. Fietsers (waaronder veel wielrenners en mountainbikers) die met hoge snelheid de splitsing naderen lopen een groot risico te worden geschept door rechtsafslaande automobilisten.

Bijna aanrijding met op de Seelbeeckweg rechtsafslaand busje

Het ‘rommelige’ groen maakt de splitsing erg onoverzichtelijk.

Speel- en beweegtoestellen op het Heveaveld

Al enkele jaren staat het plaatsen van speel- en beweegtoestellen op het Heveaveld op het verlanglijstje van de vereniging. De bewonersvereniging heeft daarvoor een flink bedrag gereserveerd. Helaas is dat ontoereikend om aan alle wensen te voldoen. Het Sport- en Beweegteam van de gemeente gaat ons helpen de ideeën die wij hebben verder uit te werken. Ook gaat het team ons adviseren ten aanzien van subsidies die kunnen bij diverse instanties kunnen worden aangevraagd. Ons doel is om e.e.a. in 2024 te realiseren.

Hekjes Seelbeek

In vergelijking met de hekjes die in Oosterbeek, Heelsum en Renkum geplaatst zijn bij beken, waarin de namen van de beken zijn te zien, komen de hekjes, als die al zijn geplaatst bij ‘onze’ Seelbeek nogal armoedig over. Bovendien belemmert slecht onderhouden groen ook het uitzicht op de beek. Dat is jammer.

Vervanging van alle hekjes is misschien te veel gevraagd, maar een nieuw hekje op de Oude Oosterbeekseweg en een hekje op de Veerweg zal waarschijnlijk wel tot de mogelijkheden behoren.

Verwaarloosde school aan de Middenlaan

De voormalige school aan de Middenlaan is een gemeentelijk monument. Het gebouw wordt verpacht aan kunstenaarscollectief Slak. Nog niet zo lang geleden is de pacht verlengd. De huidige gebruikers worden geacht het gebouw te onderhouden. Helaas gebeurt dat niet. Het rieten dak bijvoorbeeld, verkeert in een heel slechte staat. Blijkbaar lekt het, want het is al geruime tijd afgedekt met een groot zeil, dat tot grote ergernis van omwonenden op winderige dagen (en nachten) heftig klappert.

Dit probleem heeft de volle aandacht van de gemeente en het voornemen is om er daadwerkelijk iets aan te doen. We wachten af.

Spiegelgladde bestrating

Bewoners maakten ons erop attent dat sommige straten in Heveadorp, met name tijdens regenachtige dagen, spielgelglad zijn. Genoemd werden onder meer de (steile) Dunolaan en de Tuinlaan, ter hoogte van het ‘zig-zag’ paadje naar de ir. Munterlaan. 

Marinka heeft hiervan kennisgenomen en zegt dat bewoners dergelijke problemen ook kunnen melden via de website van de gemeente

Buurtwandeling

In het verleden was het gebruikelijk dat bewoners eenmaal per jaar met medewerkers van de gemeente een buurtwandeling maakten door het dorp. Tijdens zo’n buurtwandeling konden ongewenste situaties worden gemeld.

Op verzoek van de bewonersvereniging zal dit gebruik in ere worden hersteld.