Bewonersvereniging praat mee over medegebruik stuweiland Driel

Actueel

De aanleiding

Toen in 2016 de voorbereidingen voor de renovatie van het stuwcomplex Driel begonnen vroeg Rijkswaterstaat aan diverse groeperingen in de omgeving, voorstellen in te dienen voor het medegebruik van het stuweiland, inclusief de gebouwen. De reden daarvoor? Wanneer eenmaal de renovatie zou zijn afgerond zou de sluis op afstand bediend worden en het gebouw onbemand zijn. 

Plannen 2017 en 2019

Een initiatiefgroep, waarin onder meer de bewonersvereniging, HeveaInitiatief, Heveahaven en IVN Zuidwest Veluwezoom trad in overleg met Rijkswaterstaat en stelde een plan op. 

Daarin werd voorgesteld om in ieder geval de bestaande gebouwen te behouden. Samen met de rest van het eiland zouden ze gebruikt kunnen worden voor een combinatie van kunst en cultuur, kleinschalige horeca, educatie en voorlichting en als sociale ontmoetingsruimte (dorpshuis voor Heveadorp!) De rest van het eiland zou een ideaal weidevogelgebied kunnen zijn. Een waterturbine voor de levering van elektriciteit aan Heveadorp en Driel was een idee van HeveaInitiatief dat in 2019 aan RWS werd voorgelegd. Prachtige plannen, vonden de initiatiefnemers zelf. Maar een reactie van RWS bleef uit. 

Uitnodiging 2022

Groot was daarom de verbazing toen we onlangs een uitnodiging ontvingen om samen met de andere partijen het voorstel te komen toelichten. 

De geanimeerde bijeenkomst vond plaats op 14 april. Alle voorstellen en aanvullende wensen (o.a. de plaatsing van zonnepanelen en het opwekken van warmte met behulp van Rijnwater (Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) werden uitvoerig besproken en toegelicht.

RWS gaat nu aan de slag met alle ingebrachte ideeën en heeft toegezegd  voor de zomer met een reactie te komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

We houden u op de hoogte.