Gedenknaald voor Bastiaan Rietveld onthuld

Actueel

Gedenknaald voor Bastiaan Rietveld onthuld

Op zaterdag 25 september werd aan de Beeklaan, tegenover de hoek Beeklaan/Zuiderlaan een gedenknaald onthuld voor Bastiaan Rietveld. Op die plaats werd op 25 september 1944 Bastiaan Rietveld door een Duitse soldaat doodgeschoten. De plechtigheid werd ingeleid door de heer Hans Ariëns, op wiens initiatief in Oosterbeek en omgeving gedenknaalden worden geplaatst voor onschuldige burgers die door Duitsers werden geëxecuteerd: „opdat wij niet vergeten.”

Wat gebeurde er precies?

In zijn inleiding ging de heer Ariëns in op de toedracht van de tragische gebeurtenis. 

Op die bewuste 25e september, de laatste dag van Operatie Market Garden, vluchtte Bastiaan Rietveld vanuit Oosterbeek (waar op dat moment nog zwaar werd gevochten) naar zijn ouderlijk huis aan de Zuiderlaan in Heveadorp. Omdat er al enkele dagen in Oosterbeek en Heveadorp geen water uit de kranen kwam waren de bewoners aangewezen op water uit de beken. Terwijl Bastiaan op weg was naar de Seelbeek om water te halen voor zijn vader, werd hij door een Duitse soldaat doodgeschoten. Hij werd daardoor een van de burgerslachtoffers uit Oosterbeek en Heveadorp die vielen als gevolg van oorlogsgeweld.

Waarom?

Handelde de Duitser in een reflex en zag hij niet dat het ging om een onschuldige man? Was het de angst om zelf neergeschoten te worden? Zag hij Bastiaan aan voor een Engelse militair? Het antwoord op deze vragen zullen we nooit te weten komen. Hoe dan ook: voor de handelwijze van de Duitser kan geen enkel begrip worden opgebracht. In Heveadorp werd namelijk op 25 september niet meer gevochten. De Engelse militairen hadden zich al teruggetrokken in Oosterbeek en waren bezig de Rijn over te steken. De linies lagen aan de Van Borsselenweg en de Van Lennepweg.

Medewerkers van de Heveafabriek en vrienden brachten Bastiaan met een kar, voorzien van een witte vlag, naar zijn ouderlijk huis aan de Zuiderlaan. Daarna werd hij tijdelijk begraven bij het toenmalige postkantoor. 

Plechtige onthulling

Veel nabestaanden woonden de plechtigheid bij. Het monument werd onthuld door mevrouw Rita Vermeulen, dochter van Bastiaan Rietveld. Aansluitend blies trompettist Berry van Brakel ‘The last Post’ en werd twee minuten stilte in acht genomen. Daarna volgde het reveille en legden familieleden en overige aanwezigen bloemen bij het monument.

Dankwoord

Vervolgens sprak Hans Ariëns zijn dank uit aan allen die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit momument: de negende gedenknaald voor onschuldige burgerslachtoffers binnen deze gemeente. Ariëns zei speciale dank verschuldigd te zijn aan Ron Wenting en Roland de Kwant. De informatie uit hun boek ‘Vergeten is ballingschap, gedenken verlossing’ is van onschatbare waarde geweest tijdens zijn zoektocht naar slachtoffers. 

Nieuw monument voor burgerslachtoffers

Tot slot vroeg Ariëns aandacht voor zijn onderzoek dat aan het licht bracht, dat 82 burgerslachtoffers in Oosterbeek zijn omgekomen in de periode van 17 september tot 9 oktober 1944. Dat in en rond Oosterbeek gedenknaalden voor gesneuvelde Airborne-militairen geplaatst vindt Ariëns volkomen terecht. Deze gedenknaalden, alsook zogenoemde Stolpersteine die op sommige plaatsen herinneren aan weggevoerde en vermoorde Joden, doen ons en onze kinderen en kleinkinderen herinneren aan de gruwelen van oorlog. Maar ook voor de 82 burgerslachtoffers dient een monument te komen waarop hun namen zijn vermeld, vindt Ariëns. Daarom heeft hij een stichting opgericht, met als doel: het oprichten van een monument voor deze burgerslachtoffers. 

Hoe dat er precies uit gaat zien en waar het monument komt te staan is nog niet bekend. De tekst die erop vermeld zal worden wél:

‘Ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Oosterbekers en alle families in deze regio die ernstig hebben geleden onder het oorlogsgeweld in september 1944. 

Opdat wij niet vergeten.’ 

 Als u meer wilt weten over een nieuw monument, kijk dan op: Https://Opdatwijnietvergeten-Oosterbekers.nl