Gedenknaald voor Bastiaan Rietveld

Actueel

Gedenknaald voor Bastiaan Rietveld

Op 25 september om 11:00 uur wordt op de grasstrook tegenover de hoek Zuiderlaan/Beeklaan een gedenknaald onthuld, ter nagedachtenis aan Bastiaan Rietveld, die op die plaats op 25 september 1944 door Duitse soldaten werd neergeschoten. Rietveld was op dat moment nog maar 33 jaar oud.

Bij de onthulling zullen enkele nabestaanden aanwezig zijn. Ook bewoners van Heveadorp worden nadrukkelijk uitgenodigd de plechtigheid bij te wonen.

Opdat wij niet vergeten

Het plaatsen van gedenknaalden voor vermoorde, onschuldige bewoners van Oosterbeek en omgeving is een initiatief van Hans Ariëns, oud-inwoner van Oosterbeek. Doel van deze gedenknaalden (er zijn er inmiddels acht) is het geven van blijvende aandacht voor slachtoffers van oorlogsgeweld: “opdat wij niet vergeten.”

“Terecht zijn in en rond Oosterbeek gedenknaalden voor gesneuvelde Airborne-militairen geplaatst,” zegt Ariëns. “Deze gedenknaalden, alsook zogenoemde Stolpersteine die op sommige plaatsen herinneren aan weggevoerde en vermoorde Joden, doen ons en onze kinderen en kleinkinderen herinneren aan de gruwelen van oorlog. Maar ook onschuldige burgers die het slachtoffer werden van oorlogsgeweld mogen wij niet vergeten.”

Hans Ariëns verrichtte veel onderzoek naar deze categorie slachtoffers. Hij gebruikte daarbij de gegevens die Ron Wenting en Ronald de Kwant verzamelden voor hun boek ‘Vergeten is ballingschap, gedenken verlossing’. Hans concentreerde zich voornamelijk op het opsporen van nabestaanden van slachtoffers. Ook dat vergde veel onderzoek en vasthoudendheid. 

Van veel betekenis

Ariëns heeft inmiddels ervaren hoeveel het plaatsen van gedenknaalden voor nabestaanden betekent en zegt het erg op prijs te stellen, dat de gemeente Renkum bereid bleek haar medewerking aan dit initiatief te verlenen.

Verzoek aan bewoners Heveadorp

Wilt u de onthulling bijwonen, neem dan een bloem uit uw tuin mee. Hondenbezitters wordt verzocht hun hond de komende dagen niet op het grasveld ter hoogte van het bruggetje over de Seelbeek uit te laten.