Geef je mening over het Plan voor Herinrichting/Vergroening Schoolplein

Actueel

(Lees dit bericht bij voorkeur op een PC of tablet)

Enkele omwonenden van het schoolplein aan de Middenlaan wisselden enige tijd geleden met medebewoners hun ideeën uit voor de herinrichting/vergroening van het schoolplein. Ambtenaren van de gemeente, met wie zij dit bespraken nodigden hen uit, de ideeën uit te werken tot een plan.

Schoolplein nu

500 m2 volledig verhard

Randvoorwaarden

Opgehaalde wensen van omwonenden tijdens bijeenkomst in 2022

In stroomversnelling

Nu het project in aanmerking blijkt te komen voor ondersteuning door Kern met Pit (een organisatie die lokale initiatieven ondersteunt) en landschapsarchitect Claire Oude Aarninkhof (bewoner van de Middenlaan) de ideeën heeft uitgewerkt tot een plan met verschillende varianten, komt een en ander in een stroomversnelling.

Er zijn drie varianten geschetst om de mogelijkheden te tonen. Omwonenden kunnen via een keuzeformulier aangeven naar welke variant hun voorkeur uitgaat of wat ze graag anders zouden zien. Na het ophalen van de feedback kijken de initiatiefnemers samen met de gemeente op welke wijze de vergroening van het plein aangepakt kan worden.

Op de foto’s hieronder de drie varianten waaruit omwonenden kunnen kiezen.

Groen Schoolplein Middenlaan

Variant 1: stroken tegelwippen

Groener Schoolplein Middenlaan

Variant 2: golvende tegelmuurtjes

Groenst Schoolplein Middenlaan

Variant 3: maximaal groen

Hoe te vergroenen?

Geef aan waar je voorkeur naar uitgaat

Ben je omwonende, geef dan via het ‘Keuzeformulier varianten herinrichting/vergroening schoolplein Middenlaan‘ aan naar welke variant je voorkeur uitgaat. Ook kun je aangeven wat je aanvullende wensen zijn. Verzend het formulier s.v.p. vóór 13 januari.