Geen geld voor begaanbaar maken van fietspad

Actueel

Het zandpad tussen Oude Oosterbeekseweg en Van de Molenallee is geen ‘officieel’ fietspad, maar wordt door de gemeente wel gezien als ‘doorgaande’ fietsroute. Logisch, want voor fietsers vormt dit pad de kortste en minst steile route van Heveadorp naar Oosterbeek. 

Het pad ligt op het grondgebied van Geldersch Landschap, dat jarenlang de verbetering van het pad blokkeerde. Na overleg met de gemeente Renkum en de bewonersvereniging heeft GLK toestemming gegeven het pad voor fietsers begaanbaar te maken, maar stelt daarvoor geen geld beschikbaar. Omdat het volgens de Provincie Gelderland niet gaat om een gemeente-overstijgend fietspad, stelt ook de Provincie geen geld beschikbaar. 

De gemeente Renkum heeft het plan om het pad te egaliseren en te voorzien van een halfverharding klaar, alsook het onderhoudsplan. Maar…… als gevolg van een enorme bezuinigingsopgave is er geen budget om het plan uit te voeren. 

De gemeente heeft nu de bewonersvereniging geadviseerd fondsen te werven om op afzienbare termijn het pad beter begaanbaar voor fietsers te maken. De vereniging beraadt zich hierover en houdt zich aanbevolen voor suggesties.

Het is te hopen, dat slip- en valpartijen binnenkort tot het verleden behoren.

Borden, geplaatst tijdens reconstructie Van der Molenallee
De ‘doorgaande’ fietsroute Heveadorp – Oosterbeek