Goed en slecht nieuws voor fietsende Heveanen

Actueel

Goed en slecht nieuws voor fietsende Heveanen

Update 18 december

Eerst maar even het goede nieuws. De doorgaande fietsroute van Heveadorp naar Oosterbeek gaat volledig op de schop. Tussen de Van der Molenallee en de Kneppelhoutweg wordt de komende weken het asfalt vervangen door beton. De werkzaamheden zullen eind december worden afgerond.

Het slechte nieuws is, dat het vrijwel onbegaanbare pad tussen Oude Oosterbeekseweg en Van der Molenallee (onderdeel van de ‘doorgaande’ fietsroute Heveadorp – Oosterbeek) voorlopig niet wordt aangepakt. Hoewel het pad intensief gebruikt wordt door fietsers is het géén officieel fietspad. Dat betekent dat de provincie geen subsidie verstrekt voor de reconstructie van het pad. Die subsidie is hard nodig, omdat de gemeente Renkum op dit moment te weinig budget heeft. Het aanbrengen van een zogenoemde ‘halfverharding’ is wel opgenomen in het ‘Meerjarenuitvoeringsplan’ en in de begroting. Het is de bedoeling dat in 2019 het pad beter begaanbaar wordt gemaakt, mits de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van de wethouder. Fietsende Heveanen, zullen dus voorlopig een deel van de ‘doorgaande’ fietsroute naar Oosterbeek nog glibberend of wandelend moeten afleggen.

Update 22 november 2018

Inmiddels vordert het fietspad door de Oorsprongbossen gestaag: