Hevea Nieuwsbrief nr 13

Actueel

De Nieuwsbrief Heveadorp.nl nummer 13, zomer 2022 staat nu online. In deze nieuwsbrief onder (veel) meer:

  • Terugblik op het Hevea-Dorpsfeest
  • Een nieuwe pagina op onze website
  • Plannen voor het stuweiland Driel
  • Verslagen van een Groenclub-excursie en van het Jeu de Boules toernooi
  • Glasvezelnieuws