Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein

Actueel

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum.

De adviesraad verzamelt ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daar- van geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

Daarmee wil de adviesraad veranderingen/verbeteringen in de dienstverlening van de gemeente bereik

Klik hier om het jaarverslag 2021 van de raad te openen.