Lintjes voor Heveanen

Actueel

Valt de lintjesregen niet wat vroeg dit jaar? Een logische gedachte bij het lezen van de titel van dit bericht. Maar nee, het ging op zaterdag 26 februari om een  sympathieke actie van Groen Links Renkum, waarbij aan bewoners die zich verdienstelijk maken op het gebied van milieu en duurzaamheid een lintje wordt uitgereikt. In Heveadorp viel de eer te beurt aan ‘plandelman’ Anton Damen en aan kampioen duurzaamheid Wim Schoonderbeek. 

Plandelman Anton

Als eerste ontvingen Anton en zijn team een lintje uit handen van Eveline Vink, fractievoorzitter van Groen Links. Zij roemde Antons tomeloze inzet in zijn strijd tegen het zwerfvuil. Hoewel hij met zijn gezin nog maar ruim een jaar in Heveadorp woont heeft hij al veel bewoners aan het plandelen gekregen. (Plandelen = wandelen + plastic rapen.) Gewapend met grijpstok trekken zij er dagelijks op uit om plastic en ander zwerfvuil uit bermen en bos te verwijderen. Maar daar blijft het niet bij. Anton geeft presentaties op scholen, organiseert plandelacties, schrijft artikelen in tijdschriften en kranten over zijn passie en is regelmatig te horen en zien in radio- en televisieprogramma’s.

Eveline Vink, klaar om het lintje uit te reiken

Kampioen duurzaamheid Wim

Vervolgens mocht GroenLinks raadslid Sophie Engelsma (plaats vier op de kandidatenlijst) een lintje uitreiken aan Wim Schoonderbeek. 

Al jaren zet Wim zich in voor diverse projecten op het terrein van duurzaamheid. Hij en zijn team boeken daarbij opmerkelijke resultaten. Onlangs nog met het afronden van fase 1 van het zonnedak Groene Waarden (waarbij bewoners van onder meer Heveadorp kunnen participeren in zonnepanelen). Een waterkrachtcentrale bij de stuw van Driel blijkt levensvatbaar, wat blijkt uit een onderzoek dat door hem werd geïnitieerd. Wim adviseert bewoners hoe zij hun woning het best kunnen isoleren en heeft op het terrein van duurzaamheid nog ideeën genoeg. Wat te denken bijvoorbeeld van het opslaan van energie of de aanleg van een warmtenet?

Jeugdige Sophie

Allemaal zaken die Sophie  (student Environmental Sciences) bijzonder aanspreken. Als 23-jarige baart de klimaatverandering Sophie, net als veel van haar generatiegenoten, grote zorgen en maakt zij zich boos over de trage reactie daarop vanuit de politiek. Zij zet zich in voor de lokale politiek omdat je volgens haar juist dáár de nodige vaart kunt maken en belangrijke stappen kunt zetten. Want een betere wereld begint soms ook bij een duurzamer Renkum.