Nieuwsbrief Adviesraad Sociaal Domein

Actueel

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit twaalf leden en een voorzitter. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners uit de zes dorpen van onze gemeente. Zij werken geheel onafhankelijk en vertegenwoordigen alle inwoners.

In de adviesraad wordt Heveadorp vertegenwoordigd door dorpsgenoot ">Hans Cornelissen.

De nieuwsbrief van de ASD verschijnt jaarlijks in oktober in aanvulling op het jaarverslag dat steeds in februari uitkomt.

Klik hier om de Nieuwsbrief, oktober 2023 online te lezen.