Nieuwsbrief Adviesraad Sociaal Domein najaar 2022

Actueel

In de Nieuwsbrief ASD Najaar 2022 wordt onder meer aandacht geschonken aan een onderzoek van de gemeente Renkum naar de vraag hoe inwonersparticipatie binnen de gemeente kan worden bevorderd.

De Adviesraad alsook het bestuur van de Bewonersvereniging hebben deelgenomen aan bijeenkomsten waarin ideeën hierover werden uitgewisseld. 

Inwonersinitiatieven

Inwoners hebben vaak goede ideeën om de samenhang en de leefbaarheid in een buurt te verbeteren. Het organiseren van straatfeesten of sportevenementen zijn daarvan voorbeelden. Ook voorstellen over verbeteringen van straten of speelvelden kunnen heel waardevol zijn. 

Het blijkt vaak lastig om bij de gemeente de juiste loketeen te vinden om vergunningen aan te vragen en benodigde ondersteuning en subsidie te krijgen. Mede op advies van de bewonersvereniging en de adviesraad wordt er in het gemeentehuis gewerkt aan één aanspreekpunt voor het realiseren van inwonersinitiatieven.

Lees de Nieuwsbrief 

Presentatie van het concept rapport Inwonersparticipatie in de Raadzaal van het gemeentehuis