Nog een glasvezelnetwerk erbij?

Actueel

In opdracht van Allinq (specialist in telecominfrastructuur) wordt dezer dagen in het dorp bodemonderzoek uitgevoerd m.b.t. de aanleg van nóg een (of meer) glasvezelnetwerken. Voor nadere informatie hierover verwees Allinq ons door naar Glaspoort, de organisatie die voor KPN in Nederland glasvezelaansluitingen realiseert. Desgevraagd deelde Glaspoort mee, dat KPN en wellicht ook andere providers het plan hebben om in Heveadorp te zijner tijd glasvezel aan te leggen.

Waarom?

Op de vraag waarom geen gebruik zal worden gemaakt van het al bestaande netwerk van Deltafiber antwoordde Glaspoort:

“Delta kan andere providers toestemming verlenen ‘haar’ kabels te gebruiken zodra die kabels er meer dan een jaar liggen. Sommige providers maken gebruik van die mogelijkheid, maar KPN helaas niet. Er zullen dus door KPN opnieuw kabels worden ingegraven. Het kan echter nog wel twee jaar duren voordat het zover is.”

Glaspoort sluit niet uit, dat er daarna ook andere providers kabels gaan aanleggen. Dit alles om bewoners meer keuze te bieden tussen de verschillende providers en aldus concurrentie tussen verschillende aanbieders van internet e.d. mogelijk te maken.