Plan medegebruik stuweiland Driel gereed

Actueel

Samen met andere organisaties uit de gemeentes Renkum en Driel was de bewonersvereniging, als één van de ‘belanghebbenden,’ betrokken bij de ontwikkeling van een plan voor het medegebruik van het stuweiland Driel. Tijdens diverse werksessies werden allerlei ideeën hiervoor geopperd. Land ID (bureau voor landschapsontwikkeling) begeleidde het proces en werkte alle ideeën uit tot een ambitieus plan waarin uiteindelijk alle partijen zich konden vinden. Onlangs heeft Land ID het plan ‘Stuwen en stromen – De zoetwaterkraan van Nederland’ voorgelegd aan het directieteam van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Constructief gesprek

Volgens Land ID heeft over het plan een constructief gesprek plaatsgevonden. Wel verzocht RWS een aantal zaken nader toe te lichten. De vragen van RWS gingen onder andere over de bekostiging van het geheel en over de veiligheid van zowel de bezoekers als van de waterstaatsfunctie. Er is nog geen besluit genomen. Eind maart zullen de plannen voor het Stuweiland opnieuw worden besproken. Wordt vervolgd!