Projectplan voor de waterspeelplaats ter inzage gelegd

Actueel

Projectplan voor de waterspeelplaats ter inzage gelegd

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft, in navolging van de bewonersmiddag van 9 maart 2019, het ontwerp voor de waterspeelplaats aan de Seelbeek verder uitgewerkt en vastgesteld. Het projectplan ligt ter inzage op het kantoor van het waterschap en is ook op www.overheid.nl geplaatst.

Het waterschap wil de plannen in de maanden september en oktober 2019 uitvoeren.

Via deze link komt u bij de brief die direct omwonenden hebben ontvangen. Hierin staat meer informatie, ook over de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Meer informatie over het plan vindt u na aanklikken van de volgende links:

Projectplan waterspeelplaats Heveadorp

Bovenaanzicht stuw filterkelder

Zijaanzichten stuw filterkelder

Waterspeelplek Heveadorp

Het concept-plan