Regenwater afgekoppeld? Vul dan svp vragenlijst in

Actueel

Waar gaat het over?

Het klimaat verandert: het wordt warmer, er zijn langere periodes met droogte, maar ook hevige stortbuien, waar in korte tijd veel regen valt. Doordat het klimaat verandert, zullen wij ook moeten veranderen.
Dat kan al met kleine stappen. Bijvoorbeeld door uw regenpijp, en dus het regenwater, af te koppelen van het riool. Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste: door de toenemende stortbuien zal het rioolstelsel vergroot moeten worden. Dit is erg duur. Als zoveel mogelijk inwoners hun regenpijp afkoppelen, is het vergroten van het rioolstelsel niet nodig. Het tweede grote voordeel is dat het regenwater in de grond zakt, waardoor er in de zomer minder kans is op verdroging.

Doel vragenlijst

Veel Heveanen hebben hun regenpijp al afgekoppeld van het riool. De gemeente wil in kaart brengen welke bewoners dat zijn en vraagt of zij een vragenlijst willen invullen. Met de gegevens die de vragenlijst oplevert kunnen de medewerkers van de afdeling riolering van de gemeente Renkum een berekening maken voor de belasting van het riool. Ook gebruikt de gemeente de kaart om te kijken hoe de doelstelling om in 2050 100% te zijn afgekoppeld van het riool kan worden gehaald. Het heeft geen gevolgen voor uw situatie.

Doe mee, help de gemeente aan waardevolle inzichten en win een regenton!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De gemeente verloot één regenton ter waarde van €100,- onder de deelnemers. Elke deelnemer aan de vragenlijst ontvangt gratis bloemzaad.

De adresgegevens die u invult worden alleen gebruikt voor het in beeld brengen van welke panden de regenpijp hebben afgekoppeld van de riolering of waarvan de bewoners dit van plan zijn en voor het verloten van de regenton en het toesturen van het bloemzaad.

Invullen vragenlijst

U kunt meedoen tot en met zondag 17 december.

Wanneer u hieronder op ‘Start vragenlijst’ klikt, dan gaat u naar de eerste vraag.

Start vragenlijst

Bedankt voor uw betrokkenheid!
Met vriendelijke groet,
Namens gemeente Renkum

Hannemarie Hardeman
Beheer inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’