Subsidie voor aanschaf materialen afkoppelen regenwater

Actueel groenclub

Subsidie voor aanschaf materialen afkoppelen regenwater

Aanvraag mogelijk tot 1 oktober

Zoals bekend informeert de projectgroep ‘afkoppelen regenwater Heveadorp’ bewoners over de mogelijkheden om regenwater af te koppelen. De meesten die hiervoor belangstelling hebben zijn al in contact geweest met de projectgroep en hebben ook al bezoek gehad van de afkoppelcoach, met wie wij samenwerken. Het waterschap Vallei en Veluwe biedt bewoners de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor de kosten van de benodigde materialen. Het gaat hierbij om maximaal 25% van de te maken kosten.

Voorwaarde

Belangrijke voorwaarde is dat het minimaal zes huishoudens betreft en dat er afzonderlijke (per woning) offertes zijn opgevraagd. Het indienen van de offertes verloopt via de afkoppelprojectgroep. Voor alle duidelijkheid: de subsidie wordt achteraf verleend na indiening van een subsidieaanvraag op basis van offertes (dus géén facturen) bij het waterschap. Indien de subsidie wordt toegekend zal naar rato het individuele bedrag via de projectgroep worden terugbetaald aan de individuele deelnemer. Dat kan helaas niet anders!

Wat heeft de afkoppelprojectgroep hiervoor nodig?

Een duidelijke offerte op naam, adres en huisnummer waarin vermeld staat een begroting van kosten voor materialen en eventueel arbeidsloon. Deze kan dan worden gemaild naar . De projectgroep zorgt voor de afhandeling indien zich tenminste zes woningen met een juiste offerte hebben gemeld. Uiteraard staat het iedereen vrij om een bedrijf te kiezen m.b.t. de aanvraag. Wij doen een suggestie voor een bedrijf waarmee wij contact onderhouden.

Tegapo te Otterlo; tel.06 36178517; mail ; www.tegapo.nl

Deadline

De aanmelding voor subsidieaanvraag via de afkoppelprojectgroep staat open tot 1 oktober. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk. De gezamenlijke subsidieaanvraag bij het waterschap zal vervolgens begin oktober worden ingediend.