Zorgen na ‘dunnen’ bos rond Heveadorp

Actueel

Het zal u niet ontgaan zijn: onlangs zijn er in het bos rond ons dorp heel veel bomen gekapt. Waarom? “Voor een mooi bos,” zo staat te lezen op bordjes die Geldersch Landschap heeft geplaatst. Maar lang niet iedereen is blij met de facelift die het bos heeft ondergaan. 

De gevoelens die de kaalslag, diepe bandensporen en los bungelende takken bij menigeen teweeg brengen zijn verwoord in een column van dorpsgenoot Kees Jansen in de Gelderlander en in een e-mail van een van de bewoners aan de terreinbeheerder.

E-mail aan Geldersch Landschap en Kasteelen

“Beste beheerder van het werkgebied Zuid-Veluwe, beste boswachters, beleidmakers en fondsenwervers,

Het is vandaag werelddag van de Bossen. Dat lees ik op mijn vogelkalender. Doel van deze dag is het bewustzijn van het belang van alle typen bossen en bomen te vergroten, lees ik verder. 

Dit lijkt me een uitgelezen dag om mijn bezorgdheid over de bossen rondom Heveadorp te uiten. Ik schrik elke wandeling weer van de grote aantallen gekapte bomen die ik zie liggen tussen Heveadorp en Oosterbeek. De schade blijft niet beperkt tot de bomen. Door al dat zware werktuig is ook de grond zwaar beschadigd, aanschouw ik overal bandensporen en zie ik hoe er met grof geweld gewerkt werd. 

Ik snap dat jullie geld nodig hebben, maar werf daar alstublieft fondsen voor, zodat deze prachtige majestueuze bomen kunnen blijven staan. 

Ook heb ik een vraag over de uilenkast die in de buurt van de woonplek van de bosuil is geplaatst. Waarom hangt die daar, in het bos? De uil heeft zelf al jaren geleden zijn plek gekozen. Wilt u de uil weglokken uit zijn vaste boom? Ik hoop dat u de dode boom waar hij buiten de broedtijd woont laat staan . 

En ook lijkt me het schoonvegen van de paden in het bos bij de Duno niet noodzakelijk. Een mooie geldbesparing om dat blad gewoon te laten liggen in het bosgedeelte. 

Voor bosbehoud verhoog ik graag mijn jaarlijkse bijdrage als donateur. 

Graag uw reactie,

Met vriendelijke groet,

(Naam bewoner bij de redactie bekend)

Heveadorp”

Lees de reactie van Geldersch Landschap onder de foto’s

De reactie van Geldersch Landschap

“Beste…

Dank voor het verwoorden van je gedachten over waar wij als Geldersch Landschap in de buurt van Heveadorp mee bezig zijn. 

Je stipt in je mail een aantal onderwerpen aan die in jouw ogen niet goed zijn. Dat mag natuurlijk, want bij alles wat er gebeurt zijn meerdere meningen mogelijk. Ik wil kijken of ik in ieder geval kan uitleggen wat er gebeurt en waarom. Wellicht dat dit een ander oordeel oplevert. 

Bosbeheer gebeurt al eeuwenlang: bomen worden geplant, verzorgd en na lange tijd ook geoogst. Als onze voorgangers geen aanplant hadden gedaan dan was dit bos met al haar kwaliteiten die jij zo waardeert, er nu niet geweest. Dat bos is ook altijd (onder andere door GLK) onderhouden, en dat blijven wij in de toekomst ook doen. De redenen waarom en de wijze waarop hebben wij op https://www.glk.nl/standpunten/bosbeheer helder uiteengezet. 

Naast het feit dat wij vinden dat wij dat op een verantwoorde manier doen is ook een onafhankelijke externe -mondiaal erkende- organisatie als FSC van mening dat wij op een correcte manier met ons bos en het bosbeheer omgaan. 

Bij bosbeheer wordt met groot materieel gewerkt. Dat klopt. Helaas is dat niet op een andere manier mogelijk. Sommige van de stammen die uitgesleept worden wegen zo’n 3000 kg. Dat werk is niet op een andere manier te doen dan met grotere machines. De machines gebruiken in de regel iedere keer dezelfde paden om de belasting van de bosbodem over het gehele bosgebied tot een minimum (lees: uitsluitend dezelfde dunningspaden) te beperken. Momenteel ziet het bos er nog gehavend uit. Maar als straks de afvoer van het hout achter de rug is en het gebied weer wat opdroogt, gaan de paden en wegen weer geschaafd worden en is er van de werkzaamheden weinig tot niets meer terug te vinden. Maar geef ons de tijd en gelegenheid om het te herstellen. 

Je opmerking over de uilenkast in relatie tot de uilenboom vraagt een korte toelichting. GLK is niet voornemens om de huidige rustboom van de bosuil weg te halen. Maar de eerlijkheid gebiedt ons om wel te erkennen dat die boom in een erg slechte conditie (lees: zo goed als dood) verkeert. De kans dat deze bij een storm een keer omgaat is reëel. Ons gaat de aanwezigheid van de uil terdege aan. Om die reden hebben we dan ook gezorgd dat in geval dat de boom door een calamiteit omgaat, er al vast een alternatieve broedgelegenheid voor de uil voorhanden is. Is dat perse nodig? Daar kun je anders over denken, maar in dit geval denk ik is het “beter mee verlegen dan om verlegen.”

Het laatste punt wat je benoemd is het schoonhouden van de wandelpaden. De recreatiedruk in onze terreinen rondom Arnhem, Oosterbeek, maar ook Heveadorp is zeer hoog. Vele mensen maken gebruik van de wandelpaden-infrastructuur. De drukst belopen paden houden wij zo goed mogelijk vrij van blad. Als deze namelijk na de herfst niet schoongehouden worden en er blad op het pad blijft liggen verteert het blad en vermengt het zich met de toplaag van het pad. Het gevolg is dat er een smeerlaag ontstaat, waardoor hemelwater niet weg kan en de wandelpaden nat, glibberig en onbegaanbaar worden.  

De werelddag van de bossen is een mooi initiatief. Het geeft een ieder even een moment om aan ons bos te denken.  Maar voor GLK is elke dag een dag van de bossen. De medewerkers van GLK maken zich dagelijks hard voor het bos zodat we nu, maar zeker ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de schoonheid van onze bossen.

Met vriendelijke groet,

Bram de Jong

Beheerder werkgebied Zuid Veluwe

Geldersch Landschap & Kasteelen”