Algemene Ledenvergadering

Alle inwoners van Heveadorp zijn gerechtigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; alleen leden hebben stem- en spreekrecht over zaken die de vereniging betreffen.

Statuten

De statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging inzien? Klik op Statuten of op Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft ook een privacyverklaring opgesteld, te lezen via deze link: privacyverklaring.

Stukken Algemene Ledenvergadering:

2024 (18 maart, Ons Middelpunt Doorwerth)

2023 (3 april, Ons Middelpunt Doorwerth)

2022

2021

2020

2019

2018

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 (Vastgesteld door ALV 2018)

Jaarverslag 2017

Begroting 2018 (Vastgesteld door ALV 2018)

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement