Algemene Ledenvergadering

Alle inwoners van Heveadorp zijn gerechtigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; alleen leden hebben stem- en spreekrecht over zaken die de vereniging betreffen.

Statuten

De statuten van de vereniging inzien? Klik op Statuten.

Stukken Algemene Ledenvergadering:

2019

De volgende stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 11 maart zijn vanaf 25 februari  te downloaden:

  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, 11 maart 2019
  • Agenda Algemene Ledenvergadering 2019
  • Notulen 29e Algemene Ledenvergadering, dd. 6 maart 2018
  • Rooster van aftreden bestuursleden

2018

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 (Vastgesteld door ALV 2018)

Jaarverslag 2017

Begroting 2018 (Vastgesteld door ALV 2018)

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement