Het bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Heveadorp behartigt de belangen van het dorpsplatform Heveadorp. Het fungeert als aanspreekpunt voor zaken die het dorp en zijn bewoners aangaan.

Het bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar. Alle bestuursleden zijn tevens lid van één of meer commissies.

Bij reglement zijn de volgende commissies ingesteld:

U kunt contact opnemen met het bestuur via

Samenstelling bestuur: