Bewonersvereniging

BEWONERSVERENIGING


Heveadorp heeft een actieve bewonersvereniging die voor haar leden regelmatig leuke activiteiten opzet. Ook helpt zij bij nuttige initiatieven zoals het gezamenlijk opzetten van groene energie-initiatieven, het aanleggen van fietspaden, het installeren van rustbanken etc.

Iedere inwoner van Heveadorp kan lid worden van de bewonersvereniging.  

Als de hoofdbewoner lid is, kunnen de partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder gezinslid worden. Kinderen tot 18 jaar behoeven geen contributie te betalen. Het lidmaatschap van één of beide ouders geeft recht op deelname aan de activiteiten van de vereniging. Dit geldt ook voor kleinkinderen tot 12 jaar. 

Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie € 10,00 per jaar voor een individueel lid, € 15,00 voor een gezinslidmaatschap. Veel activiteiten zijn gratis, maar voor een enkele activiteit vragen we een kleine bijdrage aan de deelnemers.

Alle inwoners mogen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar alleen leden hebben stem- en spreekrecht. 

Via de volgende links vindt u meer informatie over het bestuur, de activiteitencommissie en de groenclub. In 2015 en 2016 heeft de bewonersvereniging het 100 jarig bestaan van het dorp gevierd.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider