De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich voor

bewonersvereniging

De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich voor

Op 12 mei was dorpsgenoot Hans Cornelissen en lid van de Adviesraad Sociaal Domein te gast bij het bestuur van de bewonersvereniging Heveadorp om het belang en werkwijze van de Adviesraad toe te lichten.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Renkum is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd over participatie, de WMO en jeugdzaken. Dit doet de ASD vanuit het inwonersperspectief. Het gaat er dus steeds om hoe beleid en uitvoering ervaren worden door inwoners en hoe verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

De tien leden van de ASR komen uit de zes dorpen van onze gemeente en doen hun best om op de hoogte te zijn van belangrijke actuele onderwerpen. Omdat hun mogelijkheden uiteraard beperkt zijn, willen zij graag met meer inwoners in gesprek komen. Daarom worden nu organisaties in de gemeente benaderd met de vraag of zij hun leden willen wijzen op de ASD en ervaringen willen delen. De bewonersvereniging Heveadorp is een van die organisaties.

Inwoners (ook van Heveadorp!) worden nadrukkelijk uitgenodigd om vragen, knelpunten of verbeterpunten op het gebied van het sociaal domein kenbaar te maken. Dit kan via inspreken tijdens een vergadering of via mailcontact.

Nadere info is te vinden op www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein

Afgesproken is dat Hans Cornelissen vanuit de ASD en de secretaris van de bewonersvereniging Heveadorp elkaar op de hoogte zullen houden.