Groenclub Vogelzangexcursie

groenclub

Dit voorjaar organiseert de Groenclub een vogelzangcursus voor geïnteresseerde leden van de Bewonersvereniging. We hopen dat het voor deelnemers een leuke kennismaking wordt met
de zangvogels en hun zanggeluiden in de directe omgeving van ons prachtige dorp. Sommige
zanggeluiden zijn gemakkelijk te herkennen. Andere vogels hebben meerdere fluittonen en
dat vereist meer oefening om ze te onthouden. Zeker als de lente vordert en er meer
vogelsoorten terugkomen van hun overwintering en prachtige zangconcerten laten horen, is
het soms een hele kunst de geluiden uit elkaar te houden. We zullen ook iets vertellen over de vogels en kun karakteristieken.

Beginnend of enigszins gevorderd? Het maakt niet uit, iedereen kan er aan meedoen. Ook
jongere deelnemers zijn van harte welkom. We vangen aan met de zangvogels in de bossen rondom Heveadorp en zullen later ook aandacht besteden aan de weide – en watervogels langs de uiterwaarden van de Rijn.
De excursies zijn verspreid over vier zaterdagochtenden. Aanvang op het Heveaveld om 7.00
uur. De excursie eindigt telkens om 8.30 uur. De eerste datum is zaterdag 16 maart en reserveer voor daarna de zaterdagen op 30 maart, 6 april en 13 april.

Graag van tevoren opgeven bij één van de onder vermelde gidsen.
Namens de Groenclub,
Mark van Buuren (tel. 06 20179182 of 3336806) of email;
Daphne Horstink (tel. 06 24283786) of email;