Helpt u mee de plannen m.b.t. ’Afkoppelen regenwater’ uit te werken?

groenclub

Helpt u mee de plannen m.b.t. ’Afkoppelen regenwater’ uit te werken? 

Lanny Olie, regenwateradviseur van de gemeente Renkum, heeft de ideeën die bewoners opperden om het ‘Project afkoppelen regenwater’ tot een succes te maken samengevat in de pdf:  ‘Regenwater afkoppelen, de volgende stap’ 

In deze pdf leest u waartoe in 2020, tijdens een bijeenkomst met contactpersonen van de zes dorpen werd besloten. Inmiddels heeft de gemeente Renkum een mooi bedrag beschikbaar gesteld, dat het mogelijk maakt de plannen te realiseren.

Lanny roept nu de hulp in van bewoners van Heveadorp (en ook van de andere dorpen) om de plannen uit te werken.

In de pdf ‘Groenclub Heveadorp, mogen wij u uitnodigen‘ leest u om welke werkzaamheden het gaat.

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met Lanny Olie, telefoon 06 58076183 / e-mail:

Of via een e-mail aan

We zijn heel benieuwd naar reacties vanuit ons dorp!