Interessante Groenclub-excursie met record aantal deelnemers

bewonersvereniging groenclub

„In de natuur draait het om maar drie dingen: eten, beschermen en voortplanten.” Met humor gaf Krijno Horling veel voorbeelden van wat daarmee bedoeld wordt. Krijno was een van de twee IVN-natuurgidsen die op de zonnige 14e mei de Groenclubexcursie door het natuurgebied Meinerswijk begeleidde. Maar liefst 23 Heveanen namen aan de excursie deel.

IJstijd, Romeinen, kleiputten en koude oorlog

Welke gevolgen had de IJstijd in dit gebied? Waar stroomde oorspronkelijk de Rijn? Waarom vinden we hier nog resten van Romeinse nederzettingen? Hoe ontstonden de ‘meren’ die je hier aantreft. Waarom werd hier een tank, achtergelaten na de slag om Arnhem, in beton gegoten? Al deze vragen en nog veel meer werden beantwoord tijdens deze interessante excursie. Daarbij werd -tot opluchting van veel deelnemers- niet uitvoerig stil gestaan bij zeldzame plantjes, vogels, insecten en amfibieën. Krijno, gaf het ruiterlijk toe: „Dat is nu eenmaal niet mijn sterke kant, ik vertel liever over het landschap, hoe dat tot stand kwam en over wetenswaardigheden uit de geschiedenis. 

De deelnemers, die waarschijnlijk Meinerswijk alleen van naam kenden, of van een fietstochtje er doorheen, zullen na deze geslaagde excursie met heel andere ogen naar dit prachtige gebied kijken dan voorheen. Na afloop werd in restaurant De Stenen Camer bij een kop koffie, aangeboden door de Groenclub namens de Bewonersvereniging, nog lang en gezellig nagepraat.