Hevea Dorpsfeest 2022

bewonersvereniging

“Wie neemt het voortouw bij de organisatie van een dorpsfeest in 2022.” Zo luidde de oproep in de laatste nieuwsbrief Heveadorp.nl.

GOED NIEUWS

Inmiddels heeft een kernteam van vier bewoners allerlei ideeën ontwikkeld voor een onvergetelijk feest voor jong en oud. En, er is een datum vastgesteld: 

Zaterdag 25 juni

DORPSFEEST

voor álle bewoners van Heveadorp

Noteer alvast die datum!

Waar we aan denken? 

Een feest op het Heveaveld, met overdag onder meer een kleedjesmarkt, een (tuin)plantjesruilbeurs, spelletjes en een talentenjacht voor kinderen (Heveadorp’s got talent), de finales van competities (jeu-de-boules, tafeltennis, sjoelen, darten en ….?), het feestelijk schminken van kinderen et cetera.

Verder: een gezamenlijke maaltijd en aansluitend muziek, live of te verzorgen door een DJ. 

Help je mee?

Ambitieus? Inderdaad! Maar we gaan ervan uit, dat nu eenmaal het startschot is gegeven, meer bewoners bereid zullen zijn een handje te helpen. 

Dus: vind je het leuk om de coördinatie op je te nemen van één van de hierboven genoemde activiteiten, heb je ideeën voor andere activiteiten (voor pubers bijvoorbeeld), zou je op de dag zelf willen helpen met de opbouw van een tent, een podium, geluidsinstallatie, neem dan contact met ons op via dit formulier 

Hevealied

Ten slotte: we hebben al een Heveavlag, maar nog geen Hevealied. Het zou leuk zijn om dat tijdens het dorpsfeest te presenteren. Bedenk jij de tekst en melodie? Voor de prijswinnaar is een mooie prijs beschikbaar!

We zien uit naar jullie enthousiaste reacties!

Het Dorpsfeest 2022 is een initiatief van de Bewonersvereniging Heveadorp 

Ben je (nog) geen lid? Meld je dan aan via dit formulier