Plannen voor het stuweiland Driel

bewonersvereniging

In een eerder bericht meldden wij, dat het bestuur van de bewonersvereniging is betrokken bij de ontwikkeling van een plan voor het stuweiland Driel. Op 30 juni vond een tweede werksessie plaats. Daarbij werden de ideeën, aangedragen door verschillende ‘belanghebbenden’ en uitgewerkt door procesbegeleiders van het bureau Land ID, nader besproken.

Geopperde plannen voor het stuweiland Driel

Struinpad

Het was destijds een voorstel van de helaas overleden Cees Kwakernaak om op het eiland een struinpad aan te leggen. Wim Schoonderbeek beloofde Cees op zijn ziekbed: „áls het struinpad er komt, zal ik ervoor pleiten dat het pad jouw naam draagt.” Het pleidooi van Wim heeft succes gehad. Want zie: op de kaart hierboven draagt het struinpad de naam: Cees Kwakernaakpad; een eerbetoon aan Cees, die zo veel betekend heeft voor groen en milieu in de gemeente Renkum.

Meer ideeën

Vanuit Driel komt het idee om in de uiterwaard bij Driel een groene ontmoetingsplek aan te leggen. HeveaInitiatief en Duurzaam Driel zien mogelijkheden voor het opwekken van thermische energie uit oppervlaktewater, aan het opwekken van energie uit waterkracht en het aanleggen van een strook met zonnepanelen. 

De gebouwen

Veel partijen kijken likkebaardend naar de nu leegstaande gebouwen op het eiland waarvoor zij diverse mogelijkheden zien. Een kunstenaarscollectief zou het gebouw, of een deel ervan, graag willen inrichten als  expositie- en werkruimte. Vogelaars zouden van de bovenste verdieping een vogelobservatieruimte willen maken. De bunker onder het gebouw: een ideale oefenruimte voor muziek. Rijkswaterstaat zelf zou het gebouw geschikt kunnen maken voor educatie en toerisme. Ook werd het idee geopperd er een horecagelegenheid van te maken. Als bewonersvereniging zien wij het gebouw vooral als een geschikte sociale ontmoetings- annex vergaderruimte.

Toegankelijkheid

Een groot struikelblok bij de uitvoering van de plannen blijkt de toegankelijkheid van het eiland. Vanaf de noordkant kun je namelijk alleen op het eiland komen via de sluisdeuren en vanaf de zuidkant (Driel) uitsluitend via een brug over de uiterwaard en een tunnel onder de stuw. Alle (huidige) toegangswegen zijn voor het publiek gesloten. Daarom werden ook andere mogelijkheden geopperd. Het Drielse veer zou een tussenstop kunnen maken bij de oostpunt van het eiland. Zelfs werd gesproken over de aanleg van een kabelbaan. Maar ideaal zou natuurlijk zijn als het eiland via de sluisdeuren toegankelijk zou zijn. Dat voorstel was tot voor kort voor Rijkswaterstaat onbespreekbaar, maar daarover valt nu wellicht toch te praten. Er zijn immers in Nederland diverse voorbeelden van sluisdeuren waarover gewandeld, zelfs gefietst kan worden!

Punt van aandacht is ook: hoe kunnen ongewenste bezoekers buiten openingsuren worden geweerd. 

De uitvoering

Zoals gezegd: plannen genoeg. Maar zoals het vaak gaat met plannen: ze zijn sneller bedacht dan uitgevoerd. Er zal dus nog heel wat water door de Rijn stromen voordat een algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging gehouden kan worden in het voormalige sluisgebouw.

Na de zomer wordt verder gepraat. We houden u op de hoogte.