Presentatie plan voor Heveaveld van de toekomst

bewonersvereniging

De oproep eind vorig jaar om mee te doen aan een brainstormsessie voor de nieuw te realiseren speeltuin wierp vruchten af. Een klein comité kwam een aantal keren bijeen om zich over de herinrichting van het Heveaveld te buigen. Na een inventarisatieronde van wensen, eisen en ideeën ging de groep aan de slag met een voorstel hoe de nieuwe speel- en beweegtuin er uit zou kunnen komen te zien. Dorpsgenote (en landschapsarchitect) Claire Oude Aarninkhof, die ook tekende voor de vergroening van het schoolplein Middenlaan, kwam op basis daarvan tot een plan dat bestaande elementen op vernuftige wijze herbruikt, maar dat het veld door een aantal slimme ingrepen en de introductie van een aantal nieuwe elementen veel aantrekkelijker en multifunctioneler maakt.

 ‘Nieuwe’ speeltuin

Benieuwd naar het Heveaveld van de toekomst? Op zaterdag 22 juni presenteert de werkgroep de plannen op een speelse wijze: met een wandeling door de ‘nieuwe’ speeltuin, van 10:00 tot 12:00, met Claire en de leden als gids. Er is behalve informatie ook koffie, thee en limonade, dus we hopen veel Heveanen te mogen begroeten.

Heveaveld: nu nog een onsamenhangend geheel. Straks…..?