Volle zaal tijdens Algemene Ledenvergadering

bewonersvereniging

De grote zaal van Ons Middelpunt was bijna te klein voor het grote aantal Heveanen dat op 3 april de 32e Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging bijwoonde.

De grote opkomst had ongetwijfeld te maken met het programma na de pauze: een interessante presentatie over sprengen, beken en de waterhuishouding op de Veluwe, verzorgd door Maarten Veldhuis van het Waterschap Vallei en Veluwe. Ook de wervende aankondiging van de vergadering en de reminders die werden verzonden zullen ertoe bijgedragen hebben. 

Een alternatief voor dorpsfeest?

Tijdens het officiële gedeelte loodste voorzitter Jeroen Bosch de aanwezigen in rap tempo door de gebruikelijke agendapunten. Er werd afscheid genomen van penningmeester Arjan van Kempen, die wegens verhuizing naar een andere woonplaats het bestuur genoodzaakt was het bestuur te verlaten. Wim Huijsman stelde zich beschikbaar om Arjan op te volgen en werd met algemene stemmen gekozen tot  penningmeester.

Wat langer werd stilgestaan bij een terugblik op het bijzonder geslaagde dorpsfeest. Zeker voor herhaling vatbaar, maar vanwege de tijdrovende organisatie ervan, niet ieder jaar. Een (eenvoudiger te organiseren) groepsactiviteit is in jaren dat er geen dorpsfeest wordt georganiseerd wellicht een goed alternatief. Het plan om in de begroting een bedrag van €500 daarvoor op te nemen werd aangenomen. De voorzitter gaf als voorbeeld een boottocht over de Rijn maar nodigde een ieder uit voorstellen voor een gezamenlijke activiteit in te dienen.

Boeiende presentatie

Na de pauze wist Maarten Veldhuizen de aanwezigen te boeien met een interessant verhaal over de waterhuishouding op de Veluwe.

Wist u bijvoorbeeld, dat de ondergrond van de Veluwe lang niet overal bestaat uit zand? Dat er onder de Veluwe een grotere hoeveelheid water aanwezig is dan in het hele IJsselmeer? Dat die kostbare waterbel door allerlei factoren bedreigd wordt? Dat naaldbomen meer water verdampen dan loofbomen? Waarom het zo belangrijk is met verstand om te gaan met regenwater? (Afkoppelen!) 

Over deze onderwerpen en nog veel meer ging het en werd na afloop nog lang nagepraat. Met een drankje in de ene hand en een bitterbal in de andere.