BewonersverenigingHevea100_Reünie

Reünie oud-medewerkers Heveafabriek en oud-bewoners

Op zaterdag 11 juni organiseerde de bewonersvereniging ter ere van het 100-jarig bestaan van Heveadorp een reünie; niet alleen voor alle oud-medewerkers van de Heveafabriek en oud-bewoners van Heveadorp, maar ook voor de huidige bewoners die al vele jaren in het dorp wonen. De reünie werd bezocht door bijna 250 mensen en was een groot succes.

De opening werd verricht door wnd. Burgemeester Bloemen. Daarna werden er verhalen gehouden over de historie van het dorp. Nadien was er veel gelegenheid voor hernieuwde kennismaking, uitwisseling van verhalen en foto’s. Door de organisatie waren standjes ingericht en continu foto’s vertoond. Bij de aanwezigen waren de oud-bewoners en oud-fabriekmedewerkers in de meerderheid. Zij konden allen worden achterhaald dankzij de steun van George Willemsen en Johan Orsel, die een paar maanden druk doende zijn geweest om de oud-dorpsgenoten, soms van heinde en ver, te achterhalen. Ook werd een aantal mensen in het zonnetje gezet, waaronder Dirk Tuynman, die zich 35 jaar geleden erg heeft ingezet om Heveadorp te behouden.

De reünie werd gesponsord door de Technische Profielen Produktie B.V. (TPP) te Vaassen: het bedrijf heeft nog banden met het dorp: de eigenaar (fam. V.d. Pol) is afkomstig uit Heveadorp. Bovendien werkt het bedrijf nog steeds met rubber.

Enkele foto’s van dorpsgenoot Dominique van Ee en Len Land vindt u hieronder