BewonersverenigingLidWorden

Wordt ook lid van de bewonersvereniging!

Iedere inwoner van Heveadorp kan lid of gezinslid van de vereniging worden. Als de hoofdbewoner lid is, kunnen de partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder gezinslid worden. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen contributie te betalen. Het lidmaatschap van één of beide ouders geeft recht op deelname aan de activiteiten van de vereniging. Dit geldt ook voor kleinkinderen tot 12 jaar.

Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie € 10,00 per jaar voor een individueel lid, € 15,00 voor een gezinslidmaatschap. Veel activiteiten zijn gratis, maar voor een enkele activiteit vragen we een kleine bijdrage aan de deelnemers.

U kunt lid worden van de vereniging door dit formulier in te vullen.