BewonersverenigingLidWorden

Word ook lid van de bewonersvereniging!

Iedere inwoner van Heveadorp kan als lid of als gezinslid van de vereniging meedoen.
Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie € 10,00 per jaar voor een individueel lid, € 15,00 voor een gezinslidmaatschap. Veel activiteiten zijn gratis, maar voor een enkele activiteit vragen we een kleine bijdrage aan de deelnemers.

U kunt lid worden van de vereniging door dit formulier in te vullen.