Word ook lid van de bewonersvereniging!

Iedere inwoner van Heveadorp kan als lid of als gezinslid van de vereniging meedoen.
Per 1 januari 2019 bedraagt de contributie € 10,00 per jaar voor een individueel lid, € 15,00 voor een gezinslidmaatschap. Veel activiteiten zijn gratis, maar voor een enkele activiteit vragen we een kleine bijdrage aan de deelnemers.

U kunt lid worden van de vereniging door onderstaand formulier in te vullen. Uw contributie kunt u vervolgens overmaken op NL60 INGB 0000 2833 44 ten name van de Bewonersvereniging Heveadorp. Vermeld s.v.p. altijd uw adres (straatnaam en huisnummer) onder ‘mededelingen’. Op de bankafschriften wordt dit namelijk niet altijd automatisch weergegeven. In verband met de kosten werkt de vereniging niet met acceptgiro‘s.