Boeken over Heveadorp


"De eeuw van Heveadorp"

Ter gelegenheid vanhet honderdjarig bestaan van Heveadorp is in 2016 dit gedenkboek uitgebracht met verhalen van oud-bewoners, wetenswaardigheden en een overzicht van alle activititeiten tijdens het eeuwfeest. Alle bewoners van het dorp hebben een exemplaar van het boek ontvangen en als u nieuw in het dorp komt kunt u, zolang de voorraad strekt, ook een exemplaar ontvangen. Neem hiervoor contact op met de bewonersvereniging.
“De Oosterbeekse en Doorwerthse beken”

Dit boek van Ruud Schaafsma beschrijft zowel de geschiedenis als de natuur van de beken in onze omgeving. Aandacht is er voor het ontstaan van het landschap van de zuidelijke Veluwezoom met al haar beken en het gebruik van die beken door de eeuwen heen. Vervolgens worden de specifieke beken onder de loep genomen, waaronder ook de Seelbeek, de Dunobeek met het cascadedal en de beek langs de Fonteinallee. Het boek is in de winkels te verkrijgen.<
“Willem Scheffer en modelboerderij “Het Huis ter Aa”

Dit boekje beschrijft de geschiedenis van Willem Scheffer en van zijn modelboerderij in het Seelbeekdal. Na een fortuin gemaakt te hebben bij Van Houten Cacao werd Willem Scheffer eigenaar van de Westerbouwing en de Duno en kasteelheer van Doorwerth. Hij richtte in het dal van de Seelbeek zijn modelboerderij “Het Huis ter Aa” op. Dit vormde de basis voor het latere Heveadorp. De Schefferlaan en het hofje Huis ter Aa, herinneren hier nog altijd aan. Het boekje is nog in winkels te krijgen of via de auteur

test2
test1
“Heveadorp, onder de rook vandaan”

Dit boekje is in 1985 geschreven door Hilde van Mossevelde ter gelegenheid van de renovatie van de rietendakwoningen en uitgebracht door Bouke Verhagen, het bureau dat die renovatie heeft ontwikkeld. Het boekje beschrijft de geschiedenis van Heveadorp met een focus op de periode na 1970 waarin de toekomst van het dorp op het spel stond en door de bewoners alles op alles werd gezet op het dorp te behouden. Het boekje is in een nieuwe druk nog in winkels verkrijgbaar.
“Heveadorp, het wedervaren van een ongewoon dorp”

Dit boek van E.F. Sloet van Oldruitenborgh is uitgeven ter gelegenheid van de oplevering van de nieuwbouwwoningen en werd aan alle nieuwe bewoners uitgereikt. Het beschrijft de geschiedenis van het dorp met aandacht voor de omliggende gebieden. Het boekje is voorzien van veel foto’s. Het is alleen nog maar tweedehands te verkrijgen.
Het oorspronkelijke dorp Doorwerth lag in de buurt van het kasteel, langs de Fonteinallee. Alle gebouwen zijn in de tweede wereldoorlog verwoest. Er is niets meer van over. Cees Gerritsen brengt in dit boek die oude gebouwen en hun bewoners weer tot leven. De route die wordt beschreven begint bij de Noordberg, gaat via boerenhoeven, uitspanning ‘de Zalmen’, huisjes van het personeel van het kasteel, een boswachterswoning en eindigt bij het tolhuis en de toegang tot Heveadorp.