In memoriam Christien van Santen

In memoriam Christien van Santen Op 15 september 2021 overleed Christien van Santen. Sinds zij en haar partner Mien zich ruim twintig jaar geleden in Heveadorp vestigden heeft ze zich ingezet voor de bewonersvereniging. Christien werd lid van de activiteitencommissie en organiseerde onder meer elk jaar het paaseierenzoeken op de Duno. Met de auto bracht […]

lees verder..

Groenclub-excursie naar Meinerswijk

Groenclub-excursie naar Meinerswijk Op zaterdag 30 oktober organiseert de Groenclub een excursie naar Meinerswijk. Onder leiding van een IVN-gids maken we een wandeling door dit prachtige natuurgebied met een rijkdom aan vogels en planten. Dit buitendijkse gebied heeft ook een interessante geschiedenis. De gids zal u dingen laten zien die herinneren aan de Romeinse tijd en…. […]

lees verder..

World clean up day: oevers van de Rijn ontdaan van zwerfvuil

World clean up day: oevers van de Rijn ontdaan van zwerfvuil  Waren de talrijke plandelaars in Heveadorp de Groenclub Heveadorp voor? Of hebben lieden, die schaamteloos troep op straat en in de natuur flikkeren hun leven gebeterd? Hoe dan ook: de oogst van een ochtendje zwerfvuil rapen langs de oevers van de Rijn viel een […]

lees verder..

Helpt u mee de plannen m.b.t. ’Afkoppelen regenwater’ uit te werken?

Helpt u mee de plannen m.b.t. ’Afkoppelen regenwater’ uit te werken?  Lanny Olie, regenwateradviseur van de gemeente Renkum, heeft de ideeën die bewoners opperden om het ‘Project afkoppelen regenwater’ tot een succes te maken samengevat in de pdf:  ‘Regenwater afkoppelen, de volgende stap’  In deze pdf leest u waartoe in 2020, tijdens een bijeenkomst met […]

lees verder..

Steenmarters: ook in Heveadorp actief

Steenmarters: ook in Heveadorp actief Steenmarters zijn prachtige dieren en behoren terecht tot een beschermde diersoort. Maar een marter op zolder, in de kruipruimte of onder de motorkap van je auto? Liever niet. Ook in Heveadorp komen marters voor, zo hebben verschillende bewoners ervaren. Steenmarters willen auto’s nogal eens aanzien voor een perfecte schuilplek. Als […]

lees verder..

Constructief gesprek met wethouder Maouche

Constructief gesprek met wethouder Maouche Tijdens het halfjaarlijks overleg van het bestuur van de bewonersvereniging met wethouder Maouche werden, zoals gebruikelijk, diverse zaken besproken die de inwoners van Heveadorp bezighouden. Het gesprek vond plaats op 1 juli. Het eerste onderwerp dat aan de orde kwam was de stand van zaken rond HeveaInitiatief. De wethouder vertelt, […]

lees verder..

Subsidie voor aanschaf materialen afkoppelen regenwater

Subsidie voor aanschaf materialen afkoppelen regenwater Aanvraag mogelijk tot 1 oktober Zoals bekend informeert de projectgroep ‘afkoppelen regenwater Heveadorp’ bewoners over de mogelijkheden om regenwater af te koppelen. De meesten die hiervoor belangstelling hebben zijn al in contact geweest met de projectgroep en hebben ook al bezoek gehad van afkoppelcoach Lanny Olie, met wie wij samenwerken. Het […]

lees verder..

Heveanen aan de slag met afkoppelen regenwater

Veel belangstelling voor project ‘Afkoppelen regenwater’ Heveanen aan de slag Je zou denken: na zo’n nat voorjaar zal er wel weinig belangstelling zijn voor het project ‘Afkoppelen regenwater’. Maar dat viel mee. De belangstelling van Heveanen voor dit project was zelfs zo groot, dat er groepjes moesten worden gevormd die de komende zaterdagen met leden […]

lees verder..

Project Afkoppelen regenwater van start

Project ‘Afkoppelen regenwater’ van start De oproep in het bericht ‘Regenwater afkoppelen: waarom en hoe?’ was voor veel bewoners aanleiding om zich aan te melden als belangstellende voor dit project. Er zijn nu twee groepen van zes bewoners gevormd die op 29 mei, respectievelijk 5 juni aan de slag gaan met het afkoppelen van regenwater […]

lees verder..