OverigDeDuizendknoopbrigade

DUIZENDKNOOPBRIGADE

Begin 19e eeuw zijn de Aziatische duizendknopen (Japanse, Boheemse en Sachalinse) in Nederland ingevoerd als tuinplant. Vervolgens is de soort, met name vanaf 1950 gaan verwilderen en heeft zich inmiddels wijd verspreid. Tegenwoordig vindt verspreiding vooral plaats via met wortelstokken vervuilde grond, via onzorgvuldig maaibeheer waarbij stengeldelen worden verspreid en via dumpen van tuinafval.

Duizendknoop heeft op de plaatsen waar hij voorkomt een groot negatief effect op de biodiversiteit, maar kan ook aanzienlijke economische schade veroorzaken. De stabiliteit van dijken en taluds langs watergangen kan verminderd worden. Duizendknoop kan ook schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, rioleringen en funderingen. De duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden vanwege zijn uitgebreide wortelstelsel dat tot grote diepte kan reiken.

(bron: Probos, Praktijkproef bestrijding duizendknoop)

In 2017 heeft een groep Renkumse vrijwilligers de strijd aangebonden met de duizendknoop, maar deze taaie plant kan niet in één jaar verwijderd worden. In 2018 gaan de vrijwilligers door. Op 1 juni stond een artikel in de NRC over de pogingen in Renkum en andere plaatsen in Nederland om de duizendknoop te bestrijden. Overigens staat in dat artikel vermeld dat duizendknoop niet in de GFT bak mag, maar in Renkum kan dat wel omdat het GFT voldoende wordt verhit om de plant te doden.

 

 

bron: Landschapsbeheer Gelderland/Duizendknoop

Duizendknoop in Heveadorp

Ook in Heveadorp is de duizendknoop alom aanwezig. De plant overwoekert op sommige plekken de andere beplanting. Vooral langs de Seelbeek, van de bron bij de Oude Oosterbeekseweg tot aan de Veerweg en langs de randen van de Duno staat al veel duizendknoop.

Heveadorp Duizendknoopbrigade

Heveadorp heeft zijn eigen ‘brigade’ die ook dit jaar gaat proberen de duizendknoop in ons dorp te bestrijden en zo de andere planten een kans te geven. Tussen april en oktober gaan we er wekelijks op uit om de probleemplekken aan te pakken. Deelname is geheel vrijblijvend, wie kan komt. Als u zin hebt om een keer mee te helpen, meldt u dan aan via het volgende formulier.