BewonersverenigingLidWordenAanmeldformulier

U kunt lid worden van de vereniging door onderstaand formulier in te vullen. Uw contributie kunt u vervolgens overmaken op NL60 INGB 0000 2833 44 ten name van de Bewonersvereniging Heveadorp. Vermeldt u altijd uw adres (straatnaam en huisnummer) onder “mededelingen”. Op de bankafschriften wordt dit namelijk niet altijd automatisch weergegeven. In verband met de kosten werkt de vereniging niet met acceptgiro‘s.