Presentatie plannen waterspeelplaats

geen categorie

Zaterdag 9 maart toonde Het Waterschap Vallei en Veluwe de plannen voor een waterspeelplaats bij het waterfiltergebouw. Ondanks het stormachtige weer (waar met name de partytent onder te lijden had) kwamen zo’n vijftien belangstellenden in de loop van de middag langs om de plannen te horen en zelf ideeën in te brengen.

Beoogd was een speelplaats te maken die zou passen in de omgeving, dus zonder veel beton of ijzer, die kinderen zou uitdagen zelf dingen te ondernemen en die onderhoudsarm zou zijn.

Het voorlopige ontwerp bevat een plaatselijke verbreding van de beek, zodat een zanderig gebied ontstaat waar kinderen met dammetjes en rotsen de waterloop kunnen beïnvloeden en met water kunnen spelen, keien waarover ze kunnen lopen en ook een paar natuurlijke bruggetjes. Via een keienpad kunnen de kinderen een rondje lopen en er kan een plek komen om mooie hutten te bouwen. Ook wordt gedacht aan een dammetje met schuif waardoor het water langs of juist dóór het filtergebouw kan worden geleid.

De aanwezige bewoners kwamen zelf ook nog met een aantal suggesties waarmee de ontwerper nu aan de gang gaat.