Waterspeelplaats in gebruik genomen

geen categorie

In september 2018 werd het gerestaureerde waterfiltergebouw bij de Seelbeek onthuld. Tijdens die onthulling kondigde het Waterschap Vallei en Veluwe aan dat bij dat gebouw een waterspeelplaats zou worden aangelegd. Nadat in samenspraak met het dorp de plannen waren opgesteld en de vergunningen verleend, kon dit najaar het werk beginnen. Het water werd tijdelijk omgeleid waarna de beek werd verbreed. Er kwam een speelplaats met grote (Scandinavische) keien, een bruggetje en stapstenen. Langs het waterfiltergebouw werd de oude overloop hersteld en er kwam een klep waarmee kinderen kunnen bepalen of het water via de beek of de overloop gaat stromen. Ten slotte werd het metselwerk rond de brug hersteld en kwam er een bijenhotel.

Op 14 december was de officiële gebruikname van de waterspeelplaats. Het weer werkte mee want de regen was geweken en de opkomst was groot. De kinderen gingen gelijk water omleiden en dammetjes bouwen, terwijl de volwassen alles bewonderden. Na een korte toespraak van heemraad Frans ter Maten gaf de ontwerper van de waterspeelplaats, Paul Paardekooper, een toelichting op het ontwerp. Roos Kwakernaak onthulde ten slotte een informatiebord over het waterfiltergebouw en de speelplaats.