Het waterfiltergebouw langs de Seelbeek

Aan de Seelbeek, ter hoogte van Beeklaan 1, staat het enige resterende bedrijfsgebouw van de modelboerderij Het Huis ter Aa. In het gebouw, eigenlijk een ‘filtergebouw’ met op enige afstand, onder de grond, een filterkelder, werd het water van de Seelbeek door grind en zand gezuiverd. Het gezuiverde water werd gebruikt als drinkwater voor de koeien van de modelboerderij en om ze te wassen. Het gebouw werd rond 1905 gebouwd. Na het vertrek van de modelboerderij raakte het in verval.

Hoewel in de jaren tachtig restauratiewerkzaamheden waren verricht, verkeerde het gebouw rond 2010 in slechte staat. De Bekenstichting heeft dit sterk verwaarloosde gemeentelijk monument altijd als zeer waardevol ervaren. Het is voor Nederland een uniek historisch bouwwerk. Er ontstonden dan ook plannen om het te restaureren. Na het werven van fondsen kon, onder de koepel van de Bekenstichting, in 2017 worden begonnen met een grondige restauratie. Op 6 juli 2018 werd, onder grote belangstelling van vele betrokkenen, een informatiebord onthuld, waarmee de oplevering van het gerestaureerde waterfiltergebouw werd gemarkeerd.