BewonersverenigingHevea100

Honderdjarig bestaan Heveadorp


Jubileumcommissie

De bewonersvereniging heeft in de winter van 2015 besloten een aparte Jubileumcommissie in het leven te roepen om het honderdjarige bestaan van Heveadorp niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Dick van den Berg werd gevraagd als trekker te fungeren. De activiteiten begonnen al in maart 2015 met een tentoonstelling over Heveadorp in de Hubo in Doorwerth. Daarna raakte iedereen geïnspireerd en een grote groep vrijwilligers zette zich aan het organiseren van een scala aan andere activiteiten, te beginnen met het ophangen van grote fotoborden in het dorp tijdens de Airborne Wandeltocht.

Vlag

Voor het jubileum werd een vlag ontworpen die op 14 oktober door de burgemeester werd onthuld. Alle inwoners van het dorp kregen de vlag en hij heeft bij veel huizen het hele jaar gewapperd. In januari 2016 werd een lezing over Heveadorp gehouden in kasteel Doorwerth. Daarvoor was zo veel belangstelling dat deze nogmaals werd gegeven in de Ontmoetingskerk in Doorwerth. Een verkorte versie van de lezingen is te vinden op Youtube.

Jubileumactiviteiten

Op 23 april 2016 werd een boekenmarkt en taartenbakwedstrijd georganiseerd en in de zomerperiode waren in en om het dorp 35 bordjes te vinden met oude foto’s van de betreffende locatie en bijbehorende informatie. In juni werden op vier plaatsen in het dorp permanente informatieborden onthuld en werd bij het filtergebouw aan de Beeklaan een bank geplaatst.

Inmiddels werd ook overal het speciale Heveabier geschonken.

In juni 2015 volgden de jubileumactiviteiten elkaar snel op. Op 11 juni werd de Heveareunie gehouden voor oud dorpsbewoners en werknemers van de fabriek. Met 250 aanwezigen was het een groot succes. Op 18 juni volgde een picknick op de Hunneschans gevolgd door een wandeling met een gids van Geldersch Landschap naar kasteel Doorwerth. Een week later was er een volleybaltoernooi op het Heveaveld.

Het jubileumjaar werd op 9 juli afgesloten met het dorpsfeest met herauten, roofvogels en veel gezelligheid.

Jubileumboek

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is in december ook nog een mooi boek uitgegeven met verhalen over het dorp en over de jubileumactiviteiten.

 

Vereniging van het jaar

De vele activiteiten die werden georganiseerd bleven niet onopgemerkt. In november werd de bewonersvereniging uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar door carnavalsvereniging de Dwarsliggers uit Oosterbeek. Op een feestelijke avond werden vertegenwoordigers uit Heveadorp de versierselen uitgereikt. Begin 2017 werd Hevea100 ook nog eens uitgeroepen tot Burgerinitiatief van het jaar 2016 van de gemeente Renkum.