Een aardgasvrij Heveadorp. Welke kant willen we op?

Hevea-Initiatief

Een aardgasvrij Heveadorp. Welke kant willen we op?

Fysieke bewonersbijeenkomst HeveaInitiatief vervangen door digitale bijeenkomst via Zoom

HeveaInitiatief heeft de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. Op basis van de resultaten van een onder bewoners gehouden enquête is een lijst samengesteld met elf varianten voor energievoorziening in de toekomst; variërend van ‘meest kansrijk en wenselijk’ tot ‘dit past absoluut niet bij Heveadorp’. 

Op 5 oktober zijn de bewoners van Heveadorp aan zet: Welke drie varianten hebben onze voorkeur om verder te laten onderzoeken? Welke kant willen we op? Welke varianten vallen af en waarom? 

N.B.: Vanwege de onlangs afgekondigde coronamaatregelen is besloten de fysieke bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Doorwerth te vervangen door een digitale bijeenkomst via Zoom. 

Bewoners van wie het e-mailadres bekend is bij HeveaInitiatief hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst.

Lees meer in de Nieuwsbrief HeveaInitiatief, nr. 2, oktober 2020