Informatieavond Hevea Initiatief drukbezocht

Hevea-Initiatief

Ruime meerderheid bewoners wil best van het aardgas af

Maar zorgen zijn er ook

Wat vinden de bewoners van het streven naar een aardgasvrij Heveadorp in 2030? Voor een antwoord op die vraag belden leden van de werkgroep HeveaInitiatief de afgelopen maanden aan bij alle huishoudens in het dorp, om de opvattingen van de bewoners daarover te noteren.

Op 17 februari presenteerde de werkgroep de resultaten van de enquête tijdens een drukbezocht informatieavond. Dat het onderwerp de gemoederen bezighoudt, bleek wel uit de massale opkomst. In de zaal van de Ontmoetingskerk moesten veel extra stoelen worden aangesleept.

Conclusies enquête

Het streven naar een aardgasvrij Heveadorp mag zich verheugen over een groot draagvlak onder de bewoners. Slechts 20% van de ondervraagden ziet hier niets in.

De afgelopen jaren hebben veel Heveanen al maatregelen getroffen om het energieverbruik terug te dringen. Zo zijn op veel daken zonnepanelen geïnstalleerd, beschikken enkele woningen over een warmtepomp en zijn sommige huizen al aardgasvrij.

Zorgen

Zorgen zijn er ook. Meer dan de helft van de bewoners is beducht voor de kosten die gemoeid zullen zijn met het aardgasvrij maken van hun woning. Is dat technisch wel haalbaar? En wat zullen de consequenties daarvan zijn voor het wooncomfort?

Duidelijk is, dat er grote behoefte bestaat aan kennis en voorlichting over technische oplossingen. Maar als Heveadorp dan toch van het aardgas af gaat, dan gaat de voorkeur uit naar een collectieve oplossing in plaats van een individuele.

Volgende stap

Nu uit de enquête is gebleken, dat een royale meerderheid van de bewoners achter de plannen staat, kan een volgende stap worden gezet. Op basis van de verzamelde informatie worden nu drie scenario’s uitgewerkt, die voor de zomer klaar moeten zijn. Daarbij wordt ook onderzocht wat de financiële gevolgen voor inwoners zijn.

Eind maart al is er een volgende bijeenkomst met bewoners waarbij zal worden ingegaan op de technische kant.

Overige wensen van bewoners

Het houden van een enquête onder bewoners was tevens een goede gelegenheid om te inventariseren wat overige wensen zijn die de leefbaarheid van het dorp kunnen bevorderen. Heel hoog scoorde de wens om te kunnen beschikken over een glasvezelverbinding. Ook blijkt er veel behoefte aan een dorpshuis. Verder spraken de bewoners zich uit over het groen in het dorp en omgeving (moet behouden blijven), speeltoestellen voor kinderen en nog veel meer.

De initiatiefgroep heeft alle wensen gebundeld en overhandigd aan Jeroen Bosch, voorzitter van het bestuur van de Bewonersvereniging, dat e.e.a. zal meenemen in het visieplan Heveadorp 2030.

Lees ook het artikel in De Gelderlander