Nog één week om te reageren op e-mail HeveaInitiatief

Hevea-Initiatief

Nog één week om te reageren op e-mail HeveaInitiatief

Mogelijke consequenties onvoldoende draagvlak: verlies van inspraak en subsidie

In oktober jl ontving u een e-mail of brief waarin de werkgroep HeveaInitiatief u vroeg of zij u, als bewoner van Heveadorp, mocht blijven vertegenwoordigen in de stuurgroep van het project ‘Heveadorp – Wijk van de Toekomst’.

Voor alle duidelijkheid: de stuurgroep is ingesteld door de gemeente Renkum en is geen onderdeel van HeveaInitiatief.

Graag (nogmaals) uw mening vanwege geringe respons

Omdat zo veel huishoudens niet reageerden op het verzoek van de werkgroep vroeg zij u in een e-mail/brief d.d 23 november met de aanhef ‘Hoe nu verder’ nogmaals uw mening uit te spreken. (Ook wanneer u dat al eerder hebt gedaan)

Leest u s.v.p deze e-mail/brief (nog eens) aandachtig door en mail daarna een van de volgende reacties aan:

  • JA, ik/wij steun(en) de voortgang van het onderzoek naar een aardgasvrij Heveadorp
  • NEE, ik/wij steun(en) de werkgroep niet
  • Ik/wij heb(ben) hierover geen mening.

Resultaten enquête oktober jl

Van de 325 huishoudens reageerden er 176 (54%) niet op een verzoek van Hevea Initiatief.

Van de 149 huishoudens die wèl reageerden ging:

  • 52% niet akkoord
  • 44% wèl akkoord
  • 1% geen mening
  • 3% geen belangstelling
  • Dit betekent, dat het draagvlak vooralsnog (te) gering is.

Consequenties van onvoldoende draagvlak

Wanneer opnieuw blijkt, dat een meerderheid van de bewoners niet akkoord gaat met het verzoek heeft dat de volgende consequenties:

  • De inwoners van Heveadorp verliezen invloed op de wijze waarop Heveadorp aardgasvrij gemaakt wordt. Met andere woorden: de mogelijkheid bestaat dat met wensen en ideeën van bewoners geen rekening wordt gehouden.
  • Subsidies die beschikbaar zijn voor onderzoek en ondersteuning zullen niet worden verleend.