Tegenvaller voor HeveaInitiatief

Hevea-Initiatief

Tegenvaller voor HeveaInitiatief

Draagvlak voor werkgroep geslonken

Naast een grote groep bewoners die vanaf het begin het project enthousiast omarmden is er nu ook een grote groep die dit project niet ziet zitten.

De gemeente Renkum heeft zich als doel gesteld om in 2040 af te zijn van fossielgas, oftewel aardgas; niet te verwarren met groengas, zoals bijvoorbeeld waterstofgas. Er zijn diverse mogelijkheden om deze doelstelling van het project ‘Renkum aardgasvrij in 2040’ te bereiken.

Om te voorkomen, dat ons dorp straks wordt opgezadeld met ‘oplossingen’ die door de gemeente zijn bedacht, is een werkgroep opgericht met als doel: samen met bewoners te zoeken naar oplossingen die voor ons dorp het meest geschikt zijn. De werkgroep begeleidt het onderzoek dat externe bureaus daarnaar uitvoeren, verricht deels zelf onderzoek onderzoek en is voor de gemeente het eerste aanspreekpunt naar de bewoners van Heveadorp. Via bewonersbijeenkomsten hield HeveaInitiatief de bewoners op de hoogte van de voortgang van het project, waarvoor aanvankelijk een groot draagvlak was.

Gebruik bestaand gasleidingnetwerk

In de derde Bewonersbijeenkomst werd gesproken over oplossingsrichtingen die in de vervolgfase verder onderzocht zullen worden. Als eerste te onderzoeken variant werd genoemd: het blijven gebruik maken van het bestaande gasleiding netwerk voor alternatief duurzaam gas. Aan deze bijeenkomst nam een beperkt aantal bewoners deel, omdat deze vanwege corona digitaal moest worden gehouden. Daarom werd besloten nogmaals dorpsbreed het draagvlak voor de inspanningen van HeveaInitiatief te peilen.

Peiling

Om het draagvlak onder bewoners te peilen werd aan alle huishoudens gevraagd of de werkgroep HeveaInitiatief de bewoners van Heveadorp mocht blijven vertegenwoordigen in het project ‘Renkum, aardgasvrij in 2040’.Van de 325 huishoudens in Heveadorp gaven 149 huishoudens gevolg aan dit verzoek.

Wellicht mede op basis van huis-aan-huis verspreide brief van bezorgde bewoners*) gaf 52% van de respondenten aan nietakkoord te gaan met het voorstel en 44% wel. 1% gaf een onduidelijk antwoord en 3% liet weten geen belangstelling te hebben.

Deze uitslag laat zien, dat er naast de grote groep bewoners die vanaf het begin het project enthousiast omarmden er ook een grote groep is die dit nu niet ziet zitten.

Hoe nu verder?

In januari kunnen de bewoners een (gezamenlijk) bericht van gemeente en HeveaInitiatief tegemoet zien. Daarin zal worden aangegeven hoe gemeente verder denk te gaan met dit project en wat de positie van HeveaInitiatief daarin zal zijn.

*) De werkgroep heeft ons laten weten in gesprek te zijn met de dames die de brief hebben opgesteld. Doel hiervan is: nagaan waarom ze deze brief (waarin enkele foute aannames), hebben verspreid. In overleg met de gemeente en de dames Antonides en Rault zal worden bekeken hoe de communicatie over dit project kan worden verbeterd.

Lees de uitgebreide reactie van HeveaInitiatief op de gehouden peiling