Veel nieuws over projecten Hevea-Initiatief

Hevea-Initiatief

Voorstel deelname Wijk van de toekomst geaccepteerd

Op woensdag 6 maart is de aanvraag voor deelname van Heveadorp aan het GEA-programma Wijk van de Toekomst besproken in de stuurgroep. De stuurgroep is erg enthousiast is over de voorgestelde aanpak en stelt de deelname van Heveadorp enorm op prijs.

Lees meer over het project Wijk van de Toekomst

Hevea-Initiatief schuift aan bij klimaattafels Renkum

Onder het motto ‘Renkum verduurzaamt samen’ wil de gemeente Renkum aan de slag en samen met haar burgers, bedrijven en organisaties het “Renkum’s klimaatakkoord“ maken. Om dit te realiseren organiseert de gemeente Renkum komende maanden de klimaattafels. Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het verduurzamen van Renkum kan zitting nemen aan een van deze klimaattafels. Tijdens de kick-off avond op 21 februari werden de onderwerpen van de klimaattafels vastgesteld. Vanzelfsprekend zullen vertegenwoordigers van Hevea-Initiatief de ontwikkelingen van de klimaattafels nauwlettend volgen. Zij hebben zich niet bij een specifieke tafel aangesloten, maar zullen hun inbreng leveren bij meerdere tafels.

Lees meer op Renkum verduurzaamt samen

Collectief met Waterturbine

Het plan voor een gedegen onderzoek om met behulp van een waterturbine elektriciteit op te wekken blijkt levensvatbaar. Hevea-Initiatief gaat op zoek naar ‘geld’ om het onderzoek te kunnen starten en daarna wellicht de turbine te realiseren. 14 Maart vindt overleg plaats om de plannen in een groter Europees project in te brengen. Daarnaast wordt samen met de gemeente Renkum en Overbetuwe gekeken naar mogelijkheden om onderzoeksgeld uit Den Haag te krijgen. Op dit moment loopt in het kader van een afstudeerproject aan de Technische Universiteit van Delft een vooronderzoek naar de potentie van een waterturbine bij onze stuw.

Lees meer over het project Waterturbine in de stuw

Zonnedak op steenfabriek

Hevea-Initiatief is in overleg met Hooijer Biomassa, die de gebouwen van de voormalige steenfabriek in de uiterwaarden bij kasteel Doorwerth gebruikt.

Op de daken van de steenfabriek zou een ‘zonnepark’ van ca 1 hectare kunnen worden aangelegd. Hooijer blijkt bereid hieraan medewerking te verlenen. Over de mogelijkheden en voorwaarden vinden onderhandelingen plaats.

Lees meer over Collectief met zonnepanelen

Waterstoffabriek

Mocht het zonnedak op de steenfabriek worden gerealiseerd, dan zullen er momenten zijn, waarop een overschot aan energie ontstaat. Die energie zou gebruikt kunnen worden om waterstof te produceren. Het ligt voor de hand om daarvoor een waterstoffabriek(je) te bouwen.

Kortom: plannen genoeg. Mocht je het Hevea-Initiatief willen versterken, meld je dan aan via