Verslag 3e bewonersbijeenkomst HeveaInitiatief

Hevea-Initiatief

Derde bewonersbijeenkomst HeveaInitiatief

Op 5 oktober werd de 3e bewonersbijeenkomst van HeveaInitiatief gehouden. Niet in de Ontmoetingskerk dit keer, maar vanwege de coronamaatregelen via Zoom. Vijfenveertig bewoners namen hieraan deel. 

De notitie op basis waarvan werd gediscussieerd en een verslag van de bijeenkomst vindt u niet alleen op de website HeveaInitiatief.nl, maar ook op deze site.

Alle bewoners van wie bij HeveaInitiatief het e-mailadres bekend is ontvingen een e-mail waarin gevraagd werd te reageren op de notitie en de vraag of zij de werkgroep Wijk van de Toekomst) toestemming verlenen om bij de voortzetting van dit onderzoeksproject de bewoners van Heveadorp te vertegenwoordigen.

Brief bezorgde bewoner

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst werd door één van de deelnemers bij alle bewoners een brief bezorgd met enkele kritische opmerkingen. Deze brief heeft in het dorp nogal wat onrust veroorzaakt. Leden van de werkgroep HeveaInitiatief zullen met de kritische bewoner in gesprek gaan. De reactie van de werkgroep op deze brief zal te zijner tijd ook op deze site worden geplaatst.