Initiatieven

INITIATIEVEN


In Heveadorp is niet alleen de bewonersvereniging actief. Door een aantal bewoners zijn verschillende interessante initiatieven ontplooid.

Bijzondere aandacht verdient het Hevea initiatief, een groep die oplossingen biedt om thuis energie te sparen en mogelijkheden onderzoekt om duurzame energie op te wekken. Hevea Initiatief adviseert ook ten aanzien van  de (gezamenlijke) inkoop van zonnepanelen.

Om de ook in Heveadorp oprukkende Japanse Duizendknoop te bestrijden is een groep vrijwilligers actief binnen de zogenoemde Duizendknoopbrigade.

Elke zaterdagochtend verzamelt zich op de parkeerplaats bij restaurant Adriano om 9:30 uur precies, een groep sportieve Heveanen, de Hevearunners, om gezamenlijk, hardlopend, een fraai parcours af te leggen.

Verder noemen we het initiatief tot het formeren van de Buurtbeveiliging Whatsapp-groep, waaraan inmiddels al vele bewoners deelnemen.

Het volkstuincomplex De Seelbeeck wordt beheerd door een Volkstuinvereniging.

Heeft u zelf een initiatief ontplooid dat interessant kan zijn voor de andere inwoners? Meldt het dan s.v.p. aan ons.