Initiatieven

 

In Heveadorp is niet alleen de bewonersvereniging actief. Door een aantal bewoners zijn verschillende interessante initiatieven ontplooid.


Heveadorp Duurzaam 

Heveadorp Duurzaam is een vereniging die zich inzet voor de verduurzaming van Heveadorp. Deze vereniging richt zich daarbij op verschillende thema’s, waaronder:

Duurzaam wonen

  • Energie besparen: huis isoleren, instellen cv-ketel, apparaten zuinig instellen.
  • Energie opwekken: toepassing zonnepanelen, zonneboiler, collectieve mogelijkheden.
  • Energie efficiënt gebruiken: toepassen verlichting, zuinige cv-ketel, warmtepomp, apparaten

HeveaInitiatief

Ook HeveaInitiatief (HI) richt zich ook op verduurzaming, maar dan vooral op projecten buiten Heveadorp, bijvoorbeeld het zonnedak GroeneWaarden.

Interessant is ook, dat HI zich samen met andere partijen sterk maakt voor de opwekking van duurzame energie met behulp van waterturbines bij het stuwcomplex Driel.


Groenclubprojecten

De Groenclub organiseert jaarlijks diverse wandelingen, excursies en activiteiten. Daarnaast adviseren leden van de Groenclub bewoners bij het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak.


 Duizendknoopbrigade

Om de ook in Heveadorp oprukkende Japanse Duizendknoop te bestrijden is een groep vrijwilligers actief binnen de zogenoemde Duizendknoopbrigade.


Hevearunners

Elke zaterdagochtend verzamelt zich op de parkeerplaats bij restaurant Adriano om 9:30 uur precies, een groep sportieve Heveanen, de Hevearunners, om gezamenlijk, hardlopend, een fraai parcours af te leggen.


Crea 2.0 -avonden

Twee bewoners namen het initiatief om één keer per maand een creatieve avond te organiseren.

Alle bewoners die het leuk vinden om een avondje te haken, breien, borduren zijn welkom. Kijk voor de datum en locatie van de eerstvolgende Crea 2.0-avond op de agenda van Heveadorp.nl


Whatsapp-groep Buurtpreventie

De meeste bewoners zijn aangesloten op de Whatsapp-groep Buurtpreventie


Volkstuinvereniging

Het volkstuincomplex De Seelbeeck wordt beheerd door een Volkstuinvereniging.


Heeft u zelf een initiatief ontplooid dat interessant kan zijn voor de andere inwoners? Meldt het dan s.v.p. aan ons.