Veel belangstelling voor de Wijk van de Toekomst

energie

Veel belangstelling voor de ‘Wijk van de Toekomst’

Onderzoek naar haalbaarheid kan van start!

Het Hevea Initiatief en de gemeente Renkum hebben het idee opgevat om te gaan onderzoeken of Heveadorp een aardgasvrije wijk, een “Wijk van de Toekomst”, kan worden. Op 11 december organiseerden zij een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Doorwerth om de bewoners te informeren, in discussie te gaan en te peilen hoe de bewoners over dit initiatief dachten. De opkomst, zo’n 70 Heveanen, was ruim boven verwachting en illustreerde dat veel mensen hier meer over wilden weten.

De avond begon met een vraaggesprek tussen een van de initiatiefnemers Wim Schoonderbeek en wethouder Joa Maouche. Maouche sprak over de klimaatdoelstelling van de gemeente en over hoe de gemeente daar denkt te komen. Vervolgens was het woord aan Jan Straatman, die betrokken is bij het Gelders Energieakkoord. Dat is een akkoord tussen meer dan 200 Gelderse gemeenten, waterschappen, woningcorporaties enzovoort en heeft tot doel de landelijke en provinciale klimaatdoelen uit te werken. Straatman legde uit wat het concept Wijk van de Toekomst inhoudt en toonde de verschillende fases van zo’n project.

Twan Rikken van Vivare, eigenaar van 77 huurwoningen in Heveadorp, besprak de mogelijkheden en problemen bij specifiek huurwoningen. Hij vertelde dat Vivare energiebesparende maatregelen in principe uitvoert tijdens al gepland groot onderhoud en dat isolerende maatregelen niet tot directe huurverhogingen leiden, en dus voor huurders aantrekkelijk zijn omdat hun gasrekening wel daalt.

Jasper Neyssen, senior beleidsambtenaar duurzaamheid bij de gemeente Renkum legde uit wat Heveadorp specifiek geschikt maakt als Wijk van de Toekomst. Van belang waren volgens hem de overzichtelijkheid van het dorp (er zijn een paar duidelijke bouwperiodes) en het bestaan van een actieve club op het gebied van energie, Hevea Inititatief, die al activiteiten zoals de collectieve aankoop van zonnepanelen heeft ontplooid. Ook wees hij op het bestaan van een potentiële bron van energie bij de stuw van Driel. Maar met name de ‘sociale samenhang’ (het dorpsgevoel) maakt Heveadorp voor de gemeente een potentiele Wijk van de Toekomst.

Vervolgens was er ruimte voor discussie. Wim Schoonderbeek benadrukte dat het plan alleen nog maar was om de komende paar jaar te onderzoeken wat er op het gebied van energievoorzieningen mogelijk is in Heveadorp en welke beren er dan op de weg liggen. Het is landelijk beleid om de gasprijs aanzienlijk te gaan verhogen. Op die manier wil de overheid iedereen in de komende jaren richting andere energiebronnen duwen. Als Heveadorp zich nu daarop voorbereidt, staat het in de startblokken om op het goede moment in te stappen. Daarnaast werd als voordeel van het plan genoemd dat er mogelijk allerlei subsidies komen om die energietransitie aan de gang te krijgen. Wijken die klaar staan om daar gebruik van te maken, kunnen zo mogelijk voordelen behalen.

Naast een paar specifieke vragen was een terugkerend thema de vraag of en zo ja hoe, bewoners zouden worden gedwongen om mee te werken aan eventuele besluiten. Volgens Jan Straatman wordt dat nu ook in de reeds bestaande Wijken van de Toekomst onderzocht, maar is daar nog geen duidelijkheid over. In ieder geval is het wel van groot belang om de bewoners al bij de onderzoeksfase te betrekken, bijvoorbeeld door peilingen. Een concrete vraag die opkwam was wat te doen met cv-ketels die op korte termijn vervangen moeten worden. Het werd in ieder geval aangeraden om een ketel te nemen die zoveel mogelijk op toekomstige ontwikkelingen was voorbereid, of misschien eerst een cv-ketel te huren. Omdat de vraag bij meerdere woning speelt vatte Wim Schoonderbeek het plan op om in een groepje te gaan kijken naar de mogelijkheden.

Uiteindelijk steunden de aanwezigen unaniem het plan om de haalbaarheid van Heveadorp als Wijk van de Toekomst te gaan onderzoeken.